Giải bài 43, 44, 45 trang 142, 143 SBT Toán lớp 7 tập 1

Giải bài tập trang 142, 143 bài 4 trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh-góc-cạnh (c-g-c) Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 43: So sánh các độ dài DA và DE…

Câu 43 trang 142 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Cho tam giác ABC có \(\widehat A = 90^\circ \), trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = BA. Tia phân giác của góc B cắt AC ở D.

Bạn đang xem bài: Giải bài 43, 44, 45 trang 142, 143 SBT Toán lớp 7 tập 1

a) So sánh các độ dài DA và DE.

b) Tính số đo góc BED.

Giải

1 1518028268 cau 43 trang 142 sbt toan lop 7 tap 1 c2phanchutrinh.edu.vn

a) Xét ∆ABD và ∆EBD, ta có:

AB = BE (gt)

\(\widehat {AB{\rm{D}}} = \widehat {DBE}\) (vì BD là tia phân giác)

BC cạnh chung

Suy ra:  ∆ABD = ∆EBD (c.g.c)

\( \Rightarrow \) DA = DE (2 cạnh tương ứng)

b) Ta có:  ∆ABD = ∆EBD (chứng minh trên)

Suy ra: \(\widehat A = \widehat {BE{\rm{D}}}\) (2 góc tương ứng)

Mà \(\widehat A = 90^\circ \) nên \(\widehat {BE{\rm{D}}} = 90^\circ \).

 


Câu 44 trang 143 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Cho tam giác AOB có AO = OB. Tia phân giác của góc O cắt AB ở D. Chứng minh rằng:

a) DA = DB

b) \(O{\rm{D}} \bot AB\)

Giải

2 1518028268 cau 44 trang 143 sbt toan lop 7 tap 1 c2phanchutrinh.edu.vn

a) Xét ∆AOD và ∆BOD, ta có:

OA = OB (gt)

\(\widehat {AO{\rm{D}}} = \widehat {BO{\rm{D}}}\) (vì OD là tia phân giác)

OD cạnh chung

Suy ra:   ∆AOD = ∆BOD (c.g.c)

Vậy   DA = DB (2 cạnh tương ứng)

b) ∆AOD = ∆BOD (chứng minh trên)

\( \Rightarrow \widehat {{D_1}} = \widehat {{D_2}}\) (2 góc tương ứng)

Ta có: \(\widehat {{D_1}} + \widehat {{D_2}} = 180^\circ\) (hai góc kề bù)

Suy ra: \(\widehat {{D_1}} = \widehat {{D_2}} = 90^\circ \)

Vậy \(O{\rm{D}} \bot AB\).

 


Câu 45 trang 143 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Cho các đoạn thẳng AB và CD trên giấy kẻ ô vuông (hình dưới). Chứng minh rằng AB = CD, AB // CD.

3 1518028268 cau 45 trang 143 sbt toan lop 7 tap 1 c2phanchutrinh.edu.vn

Giải

4 1518028268 cau 45a trang 143 sbt toan lop 7 tap 1 c2phanchutrinh.edu.vn

Gọi giao điểm của đường kẻ ô vuông đi qua điểm A và đi qua điểm B cắt nhau tại H ; đi qua điểm C  và đi qua điểm D là K.

Xét ∆ AHB và ∆CKD, ta có:

AH = CK (gt)

\(\widehat {AHB} = \widehat {CK{\rm{D}}} = 90^\circ \)

BH = DK (bằng 3 ô vuông)

Suy ra: ∆ AHB = ∆CKD (c. g.c)

\( \Rightarrow \) AB = CD và \(\widehat {BAH} = \widehat {DCK}\)

Hai đường thẳng AB và CD cắt đường thẳng AK có 2 góc \(\widehat {BAH}\) và \(\widehat {DCK}\) ở vị trí đồng vị bằng nhau nên AB // CD.

c2phanchutrinh.edu.vn

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.