Giải bài 44, 45, 46, 47 trang 73, 74 SGK Toán 7

Giải bài tập trang 73, 74 bài 7 Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 44: Vẽ đồ thị của hàm số…

Bài 44 trang 73 sgk toán 7 tập 1

Vẽ đồ thị của hàm số y =f(x) = -0,5x. Bằng đồ thị hãy tìm:

Bạn đang xem bài: Giải bài 44, 45, 46, 47 trang 73, 74 SGK Toán 7

a) f(2); f(-2); f(4); f(0)

b) Giá trị của x khi y = -1; y = 0; y = 2,5.

c) Các giá trị của x khi y dương, khi y âm.

Hướng dẫn làm bài:

1 1518025430 44b c2phanchutrinh.edu.vn

Cho x = 2 được y = -1 → A(2;-1) thuộc đồ thị. Vẽ đồ thị:

a) Trên đồ thị ta thấy:

f(2) = -1

f(-2)= 1

f(4) = -2

f(0)= 0

b) Trên đồ thị ta thấy:

y = -1 → x = 2

y = 0 → x = 0

y = 2,5 → x = -5

c) Khi y dương: y > 0 ứng với phần đồ thị nằm trên trục hoành và bên trái trục tung nên x

Khi y âm: y 0.


Bài 45 trang 73 sgk toán 7 tập 1

Hai cạnh của hình chữ nhật có độ dài là 3m và x (m).

Hãy viết công thức biểu diễn diện tích y (m2) theo x.

Vì sao đại lượng y là hàm số của đại lượng x?

Hãy vẽ đồ thị của hàm số đó.

Xem đồ thị, hãy cho biết:

a) Diện tích của hình chữ nhật bằng bao nhiêu khi x = 3m? x = 4 m?

b) Cạnh x bằng bao nhiêu khi diện tích y của hình chữ nhật bằng 6 m2 ? 9 m2?

Hướng dẫn làm bài:

Công thức biểu diễn diện tích y theo x là y = 3x vì với mỗi giá trị của x ta xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y nên đại lượng là hàm số của đại lượng x.

Cho x = 1 được y = 3 → A(1;3) thuộc đồ thị.

Vẽ đồ thị: Hình dưới

2 1518025430 45b c2phanchutrinh.edu.vn

a) Trên đồ thị thấy: x = 3 → y = 9. Vậy khi x = 3 thì diện tích hình chữ nhật bằng 9 (m2).

x = 4 → y = 12 . Vậy khi x = 4 thì diện tích hình chữ nhật bằng 12 (m2).

b) y = 6 → x = 2. Vậy khi diện tích hình chữ nhật bằng 6 thì cạnh x = 2 (m).

y = 9 → x = 3. Vậy diện tích hình chữ nhật bằng 9 thì cạnh x = 3 (m)


Bài 46 trang 73 sgk toán 7 tập 1

Đồ thị trong hình 28 được sử dụng để đổi đơn vị độ dài in – sơ sang xentimet.

Xem đồ thị hãy cho biết 2 in (in – sơ), 3 in (in – sơ),  bằng khoảng bao nhiêu xen ti mét?

3 1518025430 hinh bai 46 trang 73 sgk toan 7 c2phanchutrinh.edu.vn

Hướng dẫn làm bài:

4 1518025430 46c c2phanchutrinh.edu.vn

Theo đồ thị thì:

2 in ≈ 5,08 cm

3 in ≈ 7,5 cm

4 in ≈ 10 cm


Bài 47 trang 74 sgk toán 7 tập 1

Đường thẳng OA trên hình 29 là đồ thị của hàm số y = ax. Hệ số a bằng bao nhiêu?

5 1518025430 hinh bai 47 trang 73 sgk toan 7 c2phanchutrinh.edu.vn

Hướng dẫn làm bài:

Ta có hàm số y = ax có đồ thị là đường thẳng qua điểm A(-3;1) nên ta có:

 x = – 3 thì y = 1

Suy ra: 1 = a. (-3)

\(\Rightarrow a =  – {1 \over 3}\).

Vậy \(\Rightarrow a =  – {1 \over 3}\). .

c2phanchutrinh.edu.vn

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.