Giải bài 56, 57, 58 trang 79, 80 SBT Toán lớp 7 tập 1

Giải bài tập trang 79, 80 bài 7 đồ thị của hàm số y = ax (a≠0) Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1.Câu 56: Vẽ đồ thị của hàm số y = f(x) = 1,5x. Bằng đồ thị, hãy tìm…

Câu 56 trang 79 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Vẽ đồ thị của hàm số y = f(x) = 1,5x. Bằng đồ thị, hãy tìm:

Bạn đang xem bài: Giải bài 56, 57, 58 trang 79, 80 SBT Toán lớp 7 tập 1

a) Các giá trị f(1);  f(-1);  f(-2);  f(2);  f(0).

b) Giá trị của x khi y = -1;  y = 0;  y = 4,5.

c) Các giá trị của x khi y dương; khi y âm.

Giải

Đồ thị hàm số đi qua O (0; 0)

Cho x = 2 \( \Rightarrow \) y = 1,5. 2 = 3

Ta có: A(2; 3)

Vẽ đường thẳng OA ta có đồ thị hàm số.

1 1518025571 cau 56 trang 79 sbt toan lop 7 tap 1 c2phanchutrinh.edu.vn

a) f(1)   =  1,5. 1 = 1,5

  f(-1) = 1,5. (-1) = -1,5

  f(-2) = 1,5. (-2) = -3

  f(2) = 1,5. 2 = 3

  f(0) = 0

\(\eqalign{
& b)y = – 1 \Rightarrow x = {1 \over {1,5}} = – {2 \over 3} \cr
& y = 0 \Rightarrow x = {0 \over {1,5}} = 0 \cr
& y = 4,5 \Rightarrow x = {{4,5} \over {1,5}} = 3 \cr} \)

c) y  > 0 \( \Rightarrow \)1,5x > 0 \( \Rightarrow \) x > 0                         

y

 


Câu 57 trang 79 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Một cạnh của hình chữ nhật là 5m, cạnh kia là x(m). Hãy biểu diễn diện tích \(y\left( {{m^2}} \right)\) theo x. Vẽ đồ thị của hàm số đó.

Từ đồ thị, hãy cho biết:

a) Diện tích của hình chữ nhật bằng bao nhiêu khi x = 2(m)? x = 3(m)?

b) Cạnh x bằng bao nhiêu khi diện tích y của hình chữ nhật bằng \(2,5({m^2})?5({m^2})?\)

Giải

Theo bài ra ta có: y = 5x. Đồ thị qua O(0; 0)

Cho x = 1 \( \Rightarrow \) y = 5. Ta có: B(1; 5)

Vẽ tia OB ta có đồ thị hàm số

2 1518025571 cau 57 trang 79 sbt toan lop 7 tap 1 c2phanchutrinh.edu.vn

a) Đặt y = f(x) = 5x

 Tại x = 2 (m);  x = 3 (m) 

\(\eqalign{
& f\left( 2 \right) = 5.2 = 10({m^2}) \cr
& f(3) = 5.3 = 15({m^2}) \cr} \)

b) Khi \(y = 2,5({m^2}) \Rightarrow x = {y \over 5} = {{2,5} \over 5} = 0,5(m)\)

Khi \(y = 5({m^2}) \Rightarrow x = {y \over 5} = {5 \over 5} = 1\left( m \right)\)

 


Câu 58 trang 80 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Đồ thị trong hình 12 biểu diễn việc đổi đơn vị khối lượng từ pao(lb) sang kilôgam (kg) và ngược lại. Xem đồ thị hãy cho biết 2lb, 3lb, 5lb khoảng bằng bao nhiêu kilôgam?

3 1518025571 cau 58 trang 80 sbt toan lop 7 tap 1 c2phanchutrinh.edu.vn

Giải

\(2lb \approx 0,91(kg),3lb \approx 1,36(kg),5lb \approx 2,27(kg)\)

c2phanchutrinh.edu.vn

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.