Giải bài 57, 58, 59 trang 18 SBT Toán 7 tập 1

Giải bài tập trang 18 bài 6 lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp theo) Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 57: Chứng minh các đẳng thức sau…

Câu 57 trang 18 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Chứng minh các đẳng thức sau:

Bạn đang xem bài: Giải bài 57, 58, 59 trang 18 SBT Toán 7 tập 1

a) \({12^8}{.9^{12}} = {18^{16}}\)                        b) \({75^{20}} = {45^{10}}{.5^{30}}\)

Giải

a) \({12^8}{.9^{12}} = {18^{16}}\) 

Ta có: \({12^8}{.9^{12}} = {\left( {4.3} \right)^8}{.9^{12}} = {4^8}{.3^8}{.9^{12}} = {\left( {{2^2}} \right)^8}.{\left( {{3^2}} \right)^4}{.9^{12}}\)

\( = {2^{16}}{.9^4}{.9^{12}} = {2^{16}}{.9^{16}} = {\left( {2.9} \right)^{16}} = {18^{16}}\)                       

Vế trái bằng vế phải nên đẳng thức được chứng minh.

b) \({75^{20}} = {45^{10}}{.5^{30}}\)

Ta có: \({45^{10}}{.5^{30}} = {\left( {9.5} \right)^{10}}{.5^{30}} = {9^{10}}{.5^{10}}{.5^{30}} = {\left( {{3^2}} \right)^{10}}{.5^{40}}\)

\( = {3^{20}}.{\left( {{5^2}} \right)^{20}} = {3^{20}}{.25^{20}} = {\left( {3.25} \right)^{20}} = {75^{20}}\)  

Vế trái bằng vế phải nên đẳng thức được chứng minh.

 


Câu 58 trang 18 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Hình vuông dưới đây có tính chất: mỗi ô ghi một lũy thừa của 10; tích các số trong mỗi hàng, mỗi cột và mỗi đường chéo đều bằng nhau.  Hãy điền các số còn thiếu vào các ô trống:

1 1518018864 cau 58 trang 18 sbt toan 7 tap 1 c2phanchutrinh.edu.vn

Giải

2 1518018864 cau 58 dapan trang 18 sbt toan 7 tap 1 c2phanchutrinh.edu.vn

 


Câu 59 trang 18 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Chứng minh rằng \({10^6} – {5^7}\) chia hết cho 59.

Giải

\({10^6} – {5^7} = {\left( {2.5} \right)^6} – {5^6}.5 = {2^6}{.5^6} – {5^6}.5 \)

                 \(= {5^6}.\left( {{2^6} – 5} \right) = {5^6}.59\)  \( \vdots\)  \( 59\) 

c2phanchutrinh.edu.vn

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.