Giải bài 57, 58, 59 trang 86 SBT Toán 8 tập 1

Giải bài tập trang 86 bài 5 dựng hình bằng thước và com pa. Dựng hình thang Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 57: Dựng hình thang cân ABCD, biết hai đáy AB = 1cm, CD = 3cm, đường chéo BD = 3cm…

Câu 57 trang 86 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Dựng hình thang cân ABCD, biết hai đáy AB = 1cm, CD = 3cm, đường chéo BD = 3cm.

Bạn đang xem bài: Giải bài 57, 58, 59 trang 86 SBT Toán 8 tập 1

Giải:

giai bai 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 51 52 trang 85 86 sach bai tap toan 8 tap 1 13 1515342970 c2phanchutrinh.edu.vn

Phân tích: Giả sử hình thang ABCD dựng được thỏa mãn điều kiện bài toán.

Từ B kẻ đường thẳng song song với AC cắt CD tại E. Tứ giác ABEC là hình thang có hai cạnh bên song song nên CE = AB = 1cm, BE = AC = 3cm

Tam giác BDE xác định được, ta cần xác định đỉnh C và A

–            Đỉnh C nằm trên tia DE cách D một khoảng bẳng 3cm

–            Đỉnh A nằm trên đường thẳng đi qua B và song song với CD, A cách C một khoảng bằng 3cm

Cách dựng:

–            Dựng ∆ BDE biết BD = 3cm, BE = 3cm, DE = 4cm.

–            Dựng điểm C trên tia DE sao cho DC = 3cm

–            Dựng đường thẳng d đi qua B song song với CD

–            Dựng cung tròn tâm C bán kính 3cm cắt đường thẳng d tại A.

Nối AD ta có hình thang ABCD dựng được.

Chứng minh: Thật vậy theo cách dựng ta có AB // CD.

Tứ giác ABCD là hình thang

CD = 3cm, AC = BD = 3cm. Vậy ABCD là hình thang cân

Thỏa mãn điều kiện bài toán.

Bài toán có một nghiệm hình.

 


Câu 58 trang 86 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Dựng tứ giác ABCD, biết AB = 2cm, AD = 3cm, \(\widehat A = {80^0},\widehat B = {120^0},\widehat C = {100^0}\).

Giải:

giai bai 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 51 52 trang 85 86 sach bai tap toan 8 tap 1 14 1515342970 c2phanchutrinh.edu.vn

Cách dựng:

–            Dựng ∆ ABD biết AB = 2cm, \(\widehat A = {80^0}\), AD = 3cm.

–            Dựng \(\widehat {ABx} = {120^0}\)

–            Trên nửa mặt phẳng bờ AD chứa đỉnh D dựng \(\widehat {ADy} = {60^0}\). Dy cắt Bx  tại C.

Chứng minh: Thật vậy theo cách dựng AB = 2cm, \(\widehat A = {80^0}\), AD = 3cm, \(\widehat B = {120^0}\)  

\(\eqalign{
& \widehat C = {360^0} – \left( {\widehat A + \widehat B + \widehat D} \right) \cr 
& = {360^0} – \left( {{{80}^0} + {{120}^0} + {{60}^0}} \right) = {100^0} \cr} \) 

Tứ giác ABCD dựng được thỏa mãn điều kiện bài toán.

 


Câu 59 trang 86 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Dựng góc \({75^0}\) bằng thước và compa.

Giải:

giai bai 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 51 52 trang 85 86 sach bai tap toan 8 tap 1 15 1515342970 c2phanchutrinh.edu.vn

Cách dựng:

–            Dựng tam giác ABC đều

–            Trên nửa mặt phẳng bờ AC chứa điểm B dựng tia Ax ⊥ AC

–            Dựng tia phân giác Ay của \(\widehat {xAB}\) ta có \(\widehat {CAy} = {75^0}\)

Chứng minh: thật vậy ∆ ABC đều nên \(\widehat {BAC} = {60^0},\widehat {xAC} = {90^0}\) 

\(\eqalign{
& \Rightarrow \widehat {BAx} = \widehat {xAC} – \widehat {BAC} = {90^0} – {60^0} = {30^0} \cr 
& \widehat {BAy} = {1 \over 2}\widehat {BAx} = {15^0} \cr 
& \Rightarrow \widehat {CAy} = \widehat {BAC} + \widehat {BAy} = {60^0} + {15^0} = {75^0} \cr} \)

c2phanchutrinh.edu.vn

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.