Giải bài 59, 60, 61, 62 trang 26, 27 SGK toán 8 tập 1

Giải bài tập trang 26, 27 bài 10 Chia đơn thức cho đơn thức sgk toán 8 tập 1. Câu 59: Làm tính chia

Bài 59 trang 26 sgk toán 8 tập 1

Làm tính chia

Bạn đang xem bài: Giải bài 59, 60, 61, 62 trang 26, 27 SGK toán 8 tập 1

a) \({5^3}:{( – 5)^2}\);             

b) \(\left ( \frac{3}{4} \right )^{5}\): \(\left ( \frac{3}{4} \right )^{3}\)           

c) \({( – 12)^3}:{8^3}\).

Bài giải:

a) \({5^3}:{( – 5)^2} = {5^3}:{5^2} = {5^{3 – 2}} = 5\)

b) \(\left ( \frac{3}{4} \right )^{5}\): \(\left ( \frac{3}{4} \right )^{3}\)= \(\left ( \frac{3}{4} \right )^{5 -3}\)= \(\left ( \frac{3}{4} \right )^{2}\) = \(\frac{9}{16}\)

c) \({( – 12)^3}:{8^3} = {\left( { – {{12} \over 8}} \right)^3} = {\left( { – {3 \over 2}} \right)^3} =  – {{27} \over 8}\)

 


Bài 60 trang 27 sgk toán 8 tập 1

Làm tính chia:

a) \({x^{10}}:{( – x)^8}\);                     

b) \({( – x)^5}:{( – x)^3}\);           

c) \({( – y)^5}:{( – y)^4}\).

Bài giải:

a) \({x^{10}}:{( – x)^8} = {x^{10}}:{x^8} = {x^{10 – 8}} = {x^2}\)

b) \({( – x)^5}:{( – x)^3} = {( – x)^{5 – 3}} = {( – x)^2} = {x^2}\)

c) \({( – y)^5}:{( – y)^4} = {( – y)^{5 – 4}} = {( – y)^1} =  – y\)

 


Bài 61 trang 27 sgk toán 8 tập 1

 Làm tính chia:

a) \(5{x^2}{y^4}:10{x^2}y\);                    

b) \({3 \over 4}{x^3}{y^3}:\left( { – {1 \over 2}{x^2}{y^2}} \right)\);                  

c) \({( – xy)^{10}}:{( – xy)^5}\).

Giải:

a) \(5{x^2}{y^4}:10{x^2}y= {5 \over {10}}{x^{2 – 2}}.{y^{4 – 1}} = {1 \over 2}{y^3}\)

b)  \({3 \over 4}{x^3}{y^3}:\left( { – {1 \over 2}{x^2}{y^2}} \right) ={3 \over 4}.( – 2).{x^{3 – 2}}.{y^{3 – 2}} =  – {3 \over 2}xy\)

c) \({( – xy)^{10}}:{( – xy)^5}= {( – xy)^{10 – 5}} = {( – xy)^5} =  – {x^5}{y^5}\).

 


Bài 62 trang 27 sgk toán 8 tập 1

Tính giá trị của biểu thức \(15{x^4}{y^3}{z^2}:5x{y^2}{z^2}\) với \(x = 2, y = -10, z = 2004\)

Bài giải:

\(15{x^4}{y^3}{z^2}:5x{y^2}{z^2}\) với \(x = 2, y = -10, z = 2004\)

Ta có \(15{x^4}{y^3}{z^2}:5x{y^2}{z^2} = 3{x^{4 – 1}}.{y^{3 – 2}}.{z^{2 – 2}} = 3{x^3}y\)

Tại \(x = 2, y = -10, z = 2004\)

Ta được: \(3 . 2^3.(-10) = 3 . 8 . (-10) = -240\).

Trường THCS Phan Chu Trinh

Trích nguồn: Trường THCS Phan Chu Trinh
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

c2phanchutrinh

Trường Phan Chu Trinh được thành lập năm 1946 tại địa chỉ số 40-42 Phố Phan Chu Trinh (nay là phố Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, TP Hà Nội). Khi thành lập Trường Phan Chu Trinh có bậc tiểu học và bậc trung học. Giám đốc (hiệu trưởng) là nhà Văn hóa Giáo dục nổi tiếng: Giáo sư Đặng Thai Mai. Tổng thư ký là ông Nguyễn Huân, các giáo viên chính của trường lúc đó: Bà Nguyễn Khoa Diệu Hồng, ông Lê Viết Khoa, Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung, Phan Kế Anh, Nhà văn Nguyễn Đình Thi, Thi sĩ Nguyễn Xuân Sanh…