Giải bài 61, 62, 63, 64 trang 31 SGK Toán 7

Giải bài tập trang 31 bài 8 Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 61: Tìm hai số x và y, biết rằng…

Bài 62 trang 31 sgk toán 7 tập 1

Tìm hai số x và y, biết rằng: 1 1518022883 bai 62 trang 31 sgk toan 7 tap 1 1 1489637649 Trường THCS Phan Chu Trinh

Bạn đang xem bài: Giải bài 61, 62, 63, 64 trang 31 SGK Toán 7

 và x.y = 10

Lời giải:

Đặt k = 1 1518022883 bai 62 trang 31 sgk toan 7 tap 1 1 1489637649 Trường THCS Phan Chu Trinh

 . Ta có x = 2k, y = 5k

Từ xy=10. suy ra 2k.5k = 10 → 10 k^{2}

 = 10 →  k^{2} = 1 → k = ± 1

Với k = 1 ta được 1 1518022883 bai 62 trang 31 sgk toan 7 tap 1 1 1489637649 Trường THCS Phan Chu Trinh

 = 1 suy ra x = 2, y = 5

Với k = -1 ta được 1 1518022883 bai 62 trang 31 sgk toan 7 tap 1 1 1489637649 Trường THCS Phan Chu Trinh

 = -1  suy ra x = -2, y = -5

                                                                         


Bài 63 trang 31 sgk toán 7 tập 1

Chứng minh rằng từ tỉ lệ thức \({a \over b} = {c \over d}\,\,(a\, – b \ne 0,\,c\, – d \ne 0)\) ta có thể suy ra tỉ lệ thức \({{a + b} \over {a – b}} = {{c + d} \over {c – d}}\)    

Lời giải:

Ta có :  \({a \over b} = {c \over d}\,\)  suy ra \({a \over c} = {b \over d}\)

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có

\({a \over c} = {b \over d} = {{a + b} \over {c + d}} = {{a – b} \over {c – d}}\)       

Suy ra: \({{a + b} \over {a – b}} = {{c + d} \over {c – d}}\)                                                


Bài 64 trang 31 sgk toán 7 tập 1

Số học sinh bốn khối \(6,7,8,9\) tỉ lệ với các số \(9, 8, 7, 6\). Biết rằng số học sinh khối \(9\) ít hơn số học sinh khối \(7\) là \(70\) học sinh. Tính số học sinh mỗi khối?

Lời giải:

Gọi \(x, y, z, t\) lần lượt là  số học sinh các khối \(6, 7, 8, 9\)

Theo đề bài Số học sinh bốn khối \(6,7,8,9\) tỉ lệ với các số \(9, 8, 7, 6\) nên ta có: \({x \over 9} = {y \over 8} = {z \over 7} = {t \over 6}\)

Số học sinh khối \(9\) ít hơn số học sinh khối \(7\) là \(70\) học sinh nên ta có: \(y – t = 70\)

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có

\({x \over 9} = {y \over 8} = {z \over 7} = {t \over 6} = {{y – t} \over {8 – 6}} = {{70} \over 2} = 35\)

Do đó: 

\(x = 315\)

\(y = 280\)

\(z = 245\)

\(t = 210\)

      Trường THCS Phan Chu Trinh

Trích nguồn: Trường THCS Phan Chu Trinh
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

c2phanchutrinh

Trường Phan Chu Trinh được thành lập năm 1946 tại địa chỉ số 40-42 Phố Phan Chu Trinh (nay là phố Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, TP Hà Nội). Khi thành lập Trường Phan Chu Trinh có bậc tiểu học và bậc trung học. Giám đốc (hiệu trưởng) là nhà Văn hóa Giáo dục nổi tiếng: Giáo sư Đặng Thai Mai. Tổng thư ký là ông Nguyễn Huân, các giáo viên chính của trường lúc đó: Bà Nguyễn Khoa Diệu Hồng, ông Lê Viết Khoa, Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung, Phan Kế Anh, Nhà văn Nguyễn Đình Thi, Thi sĩ Nguyễn Xuân Sanh…