Giải bài 68, 70, 71, 72 trang 87, 88 SBT Toán 8 tập 1

Giải bài tập trang 87, 88 bài 6 đối xứng trục Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 68: Trong các hình nét đậm vẽ trên giấy kẻ ô vuông ở hình 4, hình 5, hình nào có trục đối xứng ? …

Câu 68 trang 87 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Trong các hình nét đậm vẽ trên giấy kẻ ô vuông ở hình 4, hình 5, hình nào có trục đối xứng ? 

Bạn đang xem bài: Giải bài 68, 70, 71, 72 trang 87, 88 SBT Toán 8 tập 1

giai bai 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 71 61 62 trang 86 87 88 sach bai tap toan 8 tap 1 9 1515343022 c2phanchutrinh.edu.vn

Giải:

giai bai 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 71 61 62 trang 86 87 88 sach bai tap toan 8 tap 1 10 1515343022 c2phanchutrinh.edu.vnCâu 70 trang 88 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Điền dấu “x” vào ô thích hợp:

Câu khẳng định Đúng Sai
a. Tam giác có một trục đối xứng là tam giác cân     
b. Tam giác có một trục đối xứng là hình thang cân     

   Giải

Câu khẳng định Đúng Sai
a. Tam giác có một trục đối xứng là tam giác cân  x  
b. Tam giác có một trục đối xứng là hình thang cân    x

 


Câu 71 trang 88 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Chứng minh rằng giao điểm hai đường chéo của hình thang cân nằm trên trục đối xứng của hình thang cân.

Giải:    

 giai bai 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 71 61 62 trang 86 87 88 sach bai tap toan 8 tap 1 11 1515343022 c2phanchutrinh.edu.vn

                                                                       

Hình thang cân ABCD có AB // CD. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD.

Xét ∆ ADC và ∆ BCD:

AD = BC ( tính chất hình thang cân)

AC = BD ( tính chất hình thang cân)

CD cạnh chung

Do đó ∆ ADC = ∆ BCD (c.c.c)

\( \Rightarrow {\widehat D_1} = {\widehat C_1}\)  

⇒ ∆ OCD cân tại O

⇒ OC = OD nên O nằm trên đường trung trực của CD.

Trục đối xứng của hình thang cân là đường thẳng trung trực của hai đáy.

Vậy O thuộc trục đối xứng của hình thang cân.

 


Câu 72 trang 88 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Cho góc nhọn xOy, điểm A nằm trong góc đó. Dựng điểm B thuộc tia Ox, điểm C thuộc tia Oy sao cho tam giác ABC có chu vi nhỏ nhất.

Giải:                                                                      

giai bai 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 71 61 62 trang 86 87 88 sach bai tap toan 8 tap 1 12 1515343022 c2phanchutrinh.edu.vn

Cách dựng:

       –            Dựng điểm D đối xứng với A qua Ox

       –            Dựng điểm E đối xứng với A qua tia Oy

       –            Nối DE cắt Ox tại B, Oy tại C

Tam giác ABC là tam giác có chu vi nhỏ nhất.

Vì \(\widehat {xOy}

Chứng minh:

Chu vi ∆ ABC bằng AB + BC + AC

Vì D đối xứng với A qua Ox nên Õ là đường trung trực của AD

⇒ AB = BD ( tính chất đường trung trực)

E đối xứng với A qua Oy nên Oy là đường trung trực của AE

⇒AC = CE ( tính chất đường trung trực)

Suy ra: AB + BC + AC = BD + BC + CE = DE (1)

Lấy B’ bất kì trên Ox, C’ bất kì trên tia Oy. Nối C’E, C’A, B’A, B’D.

Ta có: B’A = B’D ( tính chất đường trung trực)

            C’A = C’E (tính chất đường trung trực)

Chu vi ∆ AB’C’ bằng AB’ + AC’ + B’C’ = B’D + B’C’ +C’E (2)

Vì DE ≤ B’D + B’C’ + C’E (dấu bằng sảy ra khi B’ trùng B. C’ trùng C)

nên chu vi của ∆ ABC ≤ chu vị của ∆ A’B’C’

Vậy ∆ ABC có chu vi bé nhất.

c2phanchutrinh.edu.vn

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.