Giải bài 71, 72, 73 trang 20 SBT Toán 7 tập 1

Giải bài tập trang 20 bài 7 tỷ lệ thức Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 71: Cho tỉ lệ thức…

Câu 71 trang 20 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Cho tỉ lệ thức \({x \over 4} = {y \over 7}\) và xy = 112. Tìm x và y.

Bạn đang xem bài: Giải bài 71, 72, 73 trang 20 SBT Toán 7 tập 1

Giải

Ta có: \({x \over 4} = {y \over 7}\). Suy ra \({x \over 4}.{y \over 4} = {x \over 4}.{x \over 7} \Rightarrow {{{x^2}} \over {16}} = {{xy} \over {28}}\)

Thay xy = 112 vào biểu thức ta có: \({{{x^2}} \over {16}} = {{112} \over {28}} = 4\)

\( \Rightarrow {x^2} = 64 \Rightarrow x = 8\) hoặc x = -8

Với x = 8 thì \(y = {{112} \over 8} = 14\)

Với x = -8 thì \(y = {{112} \over { – 8}} =  – 14\)

Vậy ta có: x = 8 ; y = 14 hoặc x = -8 ; y = -14 

 


Câu 72 trang 20 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Chứng minh rằng từ tỉ lệ thức \({a \over b} = {c \over d}\) (với b + d  ≠ 0) ta suy ra được \({a \over b} = {{a + c} \over {b + d}}\)

Giải

Ta có: \({a \over b} = {c \over d} \Leftrightarrow a{\rm{d}} = bc\left( 1 \right)\)

Cộng vào từng vế đẳng thức (1) với ab ta có:

             ab + ad  = ab  + bc \( \Rightarrow \) a(b+d) = b(a +c)

\( \Leftrightarrow {a \over b} = {{a + c} \over {b + d}}\) (Vì b≠ 0 và b + d ≠ 0)

 

Câu 73 trang 20 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Cho a, b,c ,d ≠ 0. Từ tỉ lệ thức \({a \over b} = {c \over d}\).

Hãy suy ra tỉ lệ thức \({{a – b} \over a} = {{c – d} \over c}\)

Giải

Vì c, b, c, d  ≠ 0 nên có thể đặt \({a \over b} = {c \over d} = k(k\# 0)\)

Suy ra : a = kb ; c = kd

Ta có: \({{a – b} \over a} = {{kb – b} \over {kb}} = {{b(k – 1)} \over {kb}} = {{k – 1} \over k}\left( 1 \right)\)

            \({{c – d} \over c} = {{k{\rm{d}} – d} \over {k{\rm{d}}}} = {{d(k – 1)} \over {k{\rm{d}}}} = {{k – 1} \over k}\left( 2 \right)\)

Từ (1) và (2) suy ra:

\({{a – b} \over a} = {{c – d} \over c}\)

Trường THCS Phan Chu Trinh

Trích nguồn: Trường THCS Phan Chu Trinh
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

c2phanchutrinh

Trường Phan Chu Trinh được thành lập năm 1946 tại địa chỉ số 40-42 Phố Phan Chu Trinh (nay là phố Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, TP Hà Nội). Khi thành lập Trường Phan Chu Trinh có bậc tiểu học và bậc trung học. Giám đốc (hiệu trưởng) là nhà Văn hóa Giáo dục nổi tiếng: Giáo sư Đặng Thai Mai. Tổng thư ký là ông Nguyễn Huân, các giáo viên chính của trường lúc đó: Bà Nguyễn Khoa Diệu Hồng, ông Lê Viết Khoa, Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung, Phan Kế Anh, Nhà văn Nguyễn Đình Thi, Thi sĩ Nguyễn Xuân Sanh…