Giấy xác nhận hoàn thành chương trình Tiểu học Mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học

Giấy xác nhận hoàn thành chương trình Tiểu học gồm 2 mẫu, được lập ra để chứng nhận học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình Tiểu học, để các em chuẩn bị hồ sơ thi vào lớp 6.

Học sinh hoàn thành chương trình lớp 5 được xác nhận và ghi vào học bạ: Hoàn thành chương trình tiểu học. Bên cạnh đó, còn có cả điều kiện, thủ tục cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học.

Bạn đang xem bài: Giấy xác nhận hoàn thành chương trình Tiểu học Mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học

Giấy xác nhận hoàn thành chương trình Tiểu học – Mẫu 1

PHÒNG GD & ĐT………………
TRƯỜNG………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC…………..

Xác nhận em:………………………………..…………

Sinh ngày:………………………………………………

Nơi sinh:……………………………………..…………

Đã hoàn thành chương trình Tiểu học – Năm học 20…. – 20….

…………, ngày……tháng……năm 20…..

Hiệu Trưởng

……………………………………

Giấy xác nhận hoàn thành chương trình Tiểu học – Mẫu 2

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO………..
TRƯỜNG TIỂU HỌC…………………
————000————

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ……………..

Xác nhận em:…………………………..

Đã hoàn thành chương trình bậc Tiểu học năm học………………

Điểm kiểm tra cuối năm Được khen thưởng
Môn Toán
Môn Tiếng việt
Môn Khoa học
Môn Lịch sử – Địa lý
Môn Tiếng Anh
Môn Tin học

………., ngày …….tháng …….năm ……..

Điều kiện xác nhận học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học

Ngày 4/9/2020, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 27/27/TT-BGDĐT quy định đánh giá học sinh Tiểu học:

  • Giáo dục tiểu học được thực hiện trong 05 năm học, từ lớp một đến hết lớp năm. Tuổi của học sinh vào học lớp một là 06 tuổi và được tính theo năm;
  • Học sinh học hết chương trình tiểu học đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được hiệu trưởng nhà trường xác nhận học bạ việc hoàn thành chương trình tiểu học.

Vậy học sinh tiểu học cần phải hoàn thành chương trình học trong 05 năm.

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học

– Trình tự thực hiện:

  • Bước 1: Trường nơi học sinh học kiểm tra học bạ, học lực, hạnh kiểm và các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
  • Bước 2: Thành lập hội đồng xét duyệt, lập danh sách đề nghị công nhận.
  • Bước 3: Hiệu trưởng cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh lớp 5 có đủ điều kiện.
  • Bước 4: Học sinh nhận Giấy chứng nhận.

– Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại các trường tiểu học.

– Thành phần hồ sơ:

  • Kết quả học tập.
  • Học bạ.
  • Giấy khai sinh.

– Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

– Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

– Đối tượng thực hiện: Cá nhân.

– Cơ quan thực hiện: Các trường tiểu học.

– Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận.

– Lệ phí: Không.

Trích nguồn: Trường THCS Phan Chu Trinh
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts

c2phanchutrinh

Trường Phan Chu Trinh được thành lập năm 1946 tại địa chỉ số 40-42 Phố Phan Chu Trinh (nay là phố Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, TP Hà Nội). Khi thành lập Trường Phan Chu Trinh có bậc tiểu học và bậc trung học. Giám đốc (hiệu trưởng) là nhà Văn hóa Giáo dục nổi tiếng: Giáo sư Đặng Thai Mai. Tổng thư ký là ông Nguyễn Huân, các giáo viên chính của trường lúc đó: Bà Nguyễn Khoa Diệu Hồng, ông Lê Viết Khoa, Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung, Phan Kế Anh, Nhà văn Nguyễn Đình Thi, Thi sĩ Nguyễn Xuân Sanh…