Hóa học 9 Bài 44: Rượu etylic – Giải bài tập SGK Hóa học 9 Bài 44

Hóa học 9 Bài 44: Rượu etylic được c2phanchutrinh.edu.vn biên soạn hy vọng sẽ là là tài liệu hữu ích giúp các em nắm vững kiến thức bài học và đạt kết quả tốt trong các bài thi, bài kiểm tra trên lớp.

Tóm tắt lý thuyết Hóa học 9 Bài 44

Công thức phân tử rượu etylic: C2H6O

Bạn đang xem bài: Hóa học 9 Bài 44: Rượu etylic – Giải bài tập SGK Hóa học 9 Bài 44

Phân tử khối: 46

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Rượu etylic (hay ancol etylic hoặc etanol) là chất lỏng, không màu, sôi ở 78,3°C, nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước và hòa tan được nhiều chất như iot, benzen…

Độ rượu là số ml rượu etylic có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước

Tóm tắt lý thuyết Hóa học 9 Bài 44

Trong đó: Vr là thể tích rượu nguyên chất.

Tóm tắt lý thuyết Hóa học 9 Bài 44

Hình 1: Cách pha rượu 45o

II. CẤU TẠO PHÂN TỬ

Rượu etylic có công thức cấu tạo: Tóm tắt lý thuyết Hóa học 9 Bài 44

 hay CH3 – CH2 – OH viết gọn: C2H5OH

Nhận xét: Trong phân tử rượu etylic có một nguyên tử hiđro không liên kết với nguyên tử cacbon mà liên kết với nguyên tử oxi, tạo ra nhóm -OH. Chính nhóm -OH này làm cho rượu có tính chất đặc trưng.

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC.

a) Phản ứng cháy

Rượu etylic cháy với ngọn lửa màu xanh, tỏa nhiều nhiệt.

Tóm tắt lý thuyết Hóa học 9 Bài 44

b) Tác dụng với kim loại mạnh như K, Na,… giải phóng khí H2

Ví dụ: 2CH3 – CH2 – OH + 2Na → 2CH3 – CH2 – ONa + H2.

Tóm tắt lý thuyết Hóa học 9 Bài 44

Hình 2: Minh họa thí nghiệm rượu etylic tác dụng với Na.

c) Tác dụng với axit axetic

Rươu etylic tác dụng với axit axetic thu được este.

Phương trình hóa học:

Tóm tắt lý thuyết Hóa học 9 Bài 44

IV) ỨNG DỤNG.

Rượu etylic có nhiều ứng dụng như:

– Làm nguyên liệu sản xuất axit axetic, dược phẩm, cao su tổng hợp, các loại đồ uống.

– Làm nhiên liệu cho động cơ; nhiên liệu cho đèn cồn trong phòng thí nghiệm…

– Làm dung môi pha vecni, nước hoa…

V) ĐIỀU CHẾ

Rượu etylic thường được điều chế theo các cách sau:

Tóm tắt lý thuyết Hóa học 9 Bài 44

Giải bài tập SGK Hóa học 9 Bài 44

Bài 1 (trang 139 SGK Hóa 9)

Rượu etylic phản ứng được với natri vì:

A. Trong phân tử có nguyên tử oxi.

B. Trong phân tử có nguyên tử hidro và nguyên tử oxi.

C. Trong phân tử có nguyên tử cacbon, hidro và oxi.

D. Trong phân tử có nhóm – OH.

Lời giải:

Đáp án: D.

Câu A, B, C không chính xác.

Bài 2 (trang 139 SGK Hóa 9)

Trong số các chất sau: CH3 – CH3, CH3 – CH2OH, C6H6, CH3 – O – CH3 chất nào tác dụng được với Na? Viết phương trình hóa học.

Lời giải:

2CH3CH2OH + 2Na → 2 CH3CH2ONa + H2

Bài 3 (trang 139 SGK Hóa 9)

Có ba ống nghiệm: Ống 1 đựng rượu etylic ống 2 đựng rượu 96o, ống 3 đựng nước. Cho Na dư vào các ống nghiệm trên, viết các phương trình hóa học.

Lời giải:

Các phương trình phản ứng hóa học:

Ống 1: Rượu etylic tác dụng với Na

2CH3CH2OH + 2Na → 2CH3CH2ONa + H2

Ống 2: Rượu 96o tác dụng với Na ⇒ gồm C2H5OH và H2O tác dụng với Na

2H2O + 2Na → 2NaOH + H2

2CH3CH2OH + 2Na → 2CH3CH2ONa + H2

Ống 3: Nước tác dụng với Na

2H2O + 2Na → 2NaOH + H2

Bài 4 (trang 139 SGK Hóa 9)

Trên các chai rượu đều có ghi các số, thí dụ 45o, 18o, 12o.

a) Hãy giải thích ý nghĩa của các số trên.

b) Tính số ml rượu etylic có trong 500ml chai rượu 45o.

c) Có thể pha được bao nhiêu lít rượu 25o từ 500ml rượu 45o.

Lời giải:

a) Các con số 45o, 18o, 12o có nghĩa là trong 100ml có rượu 45ml, 18ml, 12ml rượu nguyên chất.

b) Số ml rượu etylic có trong 500ml rượu 45o là: Bài 4 (trang 139 SGK Hóa 9)

c) 900ml = 0,9 lít

Theo câu b): Trong 500ml rượu 45o có 225ml rượu nguyên chất.

⇒ Số ml rượu 25o pha chế được từ 500ml rượu 45o (hay từ 225ml rượu nguyên chất) là: Bài 4 (trang 139 SGK Hóa 9)

Bài 5 (trang 139 SGK Hóa 9)

Đốt cháy hoàn toàn 9,2g rượu etylic.

a) Tính thể tích khí CO2 tạo ra ở điều kiện tiêu chuẩn.

b) Tính thể tích không khí (ở điều kiện tiêu chuẩn) cần dùng cho phản ứng trên biết oxi chiếm 20% thể tích của không khí.

Lời giải:

a) PTHH:

Bài 5 (trang 139 SGK Hóa 9)

Bài 5 (trang 139 SGK Hóa 9)

Theo pt: nCO2 = 2. nC2H6O = 2. 0,2 = 0,4 (mol)

→ VCO2 (đktc) = 0,4. 22,4 = 8,96 (l)

b) Theo pt: nO2 = 3. nC2H6O = 0,6 (mol) → VO2 (đktc) = 0,6. 22,4 = 13,44 (l)

Vì oxi chiếm 20% thể tích không khí nên V không khí = Bài 5 (trang 139 SGK Hóa 9)

Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 44 (có đáp án)

Câu 1: Công thức cấu tạo của rượu etylic là

A. CH2 – CH3 – OH.

B. CH3 – O – CH3.

C. CH2 – CH2 – OH2.

D. CH3 – CH2 – OH.

Đáp án: D

Câu 2: Nhận xét nào sau đây là sai?

A. Rượu etylic là chất lỏng, không màu.

B. Rượu etylic tan vô hạn trong nước.

C. Rượu etylic có thể hòa tan được iot.

D. Rượu etylic nặng hơn nước.

Đáp án: D

D sai vì rượu etylic nhẹ hơn nước.

Câu 3: Nhận xét nào đúng về nhiệt độ sôi của rượu etylic?

A. Rượu etylic sôi ở 100°C.

B. Nhiệt độ sôi của rượu etylic cao hơn nhiệt độ sôi của nước.

C. Rượu etylic sôi ở 45°C.

D. Rượu etylic sôi ở 78,3°C.

Đáp án: D

Câu 4: Độ rượu là

A. số ml rượu etylic có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước.

B. số ml nước có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước.

C. số gam rượu etylic có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước.

D. số gam nước có trong 100 gam hỗn hợp rượu với nước.

Đáp án: A

Câu 5: Trong 100 ml rượu 40° có chứa

A. 40 ml nước và 60 ml rượu nguyên chất.

B. 40 ml rượu nguyên chất và 60 ml nước.

C. 40 gam rượu nguyên chất và 60 gam nước.

D. 40 gam nước và 60 gam rượu nguyên chất.

Đáp án: B

Câu 6: Để phân biệt hai chất lỏng không màu là benzen và rượu etylic ta dùng

A. sắt.

B. đồng

C. natri.

D. kẽm.

Đáp án: C

Sử dụng kim loại Na

+ Mẩu Na tan dần, có khí thoát ra → rượu etylic

2CH3 – CH2 – OH + 2Na → 2CH3 – CH2 – ONa + H2

+ Không có hiện tượng xuất hiện → benzen

Câu 7: Rượu etylic tác dụng được với dãy hóa chất là

A. NaOH; Na; CH3COOH; O2.

B. Na; K; CH3COOH; O2.

C. C2H4; K; CH3COOH; Fe.

D. Ca(OH)2; K; CH3COOH; O2.

Đáp án: B

Câu 8: Cho 11,2 lít khí etilen (ở đktc) tác dụng với nước có axit sunfuric đặc làm xúc tác, thu được 9,2 gam rượu etylic. Hiệu suất phản ứng là

A. 40%.

B. 40%.

C. 50%.

D. 60%.

Đáp án: A

Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 44 (có đáp án): Rượu etylic

Khối lượng rượu etylic thu được theo lý thuyết là: mLT = 0,5.46 = 23 gam.

Hiệu suất phản ứng là:

Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 44 (có đáp án): Rượu etylic

Câu 9: Cho 23 gam rượu etylic nguyên chất tác dụng với kali dư. Thể tích khí H2 thoát ra (ở đktc) là

A. 2,8 lít.

B. 5,6 lít.

C. 8,4 lít.

D. 11,2 lít.

Đáp án: B

Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 44 (có đáp án): Rượu etylic

Vậy Vkhí = 0,25.22,4 = 5,6 lít.

Câu 10: Hòa tan 30 ml rượu etylic nguyên chất vào 90 ml nước cất thu được

A. rượu etylic có độ rượu là 20°.

B. rượu etylic có độ rượu là 25°.

C. rượu etylic có độ rượu là 30°.

D. rượu etylic có độ rượu là 35°.

Đáp án: B

Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 44 (có đáp án): Rượu etylic

******************

Trên đây là nội dung bài học Hóa học 9 Bài 44: Rượu etylic do c2phanchutrinh.edu.vn biên soạn bao gồm phần lý thuyết, giải bài tập và các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đầy đủ. Hy vọng các em sẽ nắm vững kiến thức về Rượu etylic. Chúc các em học tập thật tốt và luôn đạt điểm cao trong các bài thi bài kiểm tra trên lớp.

Biên soạn bởi: c2phanchutrinh.edu.vn

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Lớp 9

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.