Sổ giới thiệu sinh hoạt đảng Mẫu 10-SHĐ: Mẫu sổ giới thiệu sinh hoạt đảng mới nhất

Mẫu 10-SHĐ: Sổ giới thiệu sinh hoạt đảng là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về việc giới thiệu sinh hoạt đảng. 

Sổ giới thiệu sinh hoạt đảng do đảng ủy bộ phận (nếu có), cấp ủy cơ sở, các cấp ủy cấp trên (huyện, tỉnh…) sử dụng quản lý đảng viên chuyển sinh hoạt đảng. Đây là mẫu sổ mới nhất hiện nay được ban hành kèm theo Hướng dẫn 09-HD/BTCTW. Vậy mời các bạn cùng theo dõi mẫu sổ và cách viết trong bài viết dưới đây.

Bạn đang xem bài: Sổ giới thiệu sinh hoạt đảng Mẫu 10-SHĐ: Mẫu sổ giới thiệu sinh hoạt đảng mới nhất

Sổ giới thiệu sinh hoạt đảng (Mẫu 10-SHĐ)

SỔ GIỚI THIỆU SINH HOẠT ĐẢNG

Số TT

Ngày giới thiệu đảng viên đi, ngày tiếp nhận đảng viên đến

Họ và tên,Ngày sinh

Ngày vào Đảng, ngày chính thức

Số th đảng viên

GIỚI THIỆU ĐẢNG VIÊN ĐI

Tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên đến SHĐ

Cấp ủy trực tiếp giới thiệu đảng viên đi

Cấp ủy trực tiếp nhận và giới thiệu đảng viên

1 2 3 4 5 6 7 8

TIẾP NHẬN ĐẢNG VIÊN ĐẾN

CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG CHÍNH THC

Chuyển sinh hoạt đảng tạm thời

TCCS Đảng nơi giới thiệu đảng viên chuyển SHĐ đi

Cấp ủy trc tiếp giới thiệu đng viên đến

Cấp ủy trc tiếp nhận và giới thiệu ĐV

TCCS Đng nơi đảng viên đến SHĐ

Ngoàitỉnhđến

Trongtnhđến

Tronghuyệnđến

Đingoàitỉnh

Đitrongtỉnh

Đitronghuyn

Đi ra ngoài nước

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Cách ghi Sổ giới thiệu sinh hoạt đảng

Sổ giới thiệu sinh hoạt đảng (SHĐ) do đảng ủy bộ phận (nếu có), cấp ủy cơ sở, các cấp ủy cấp trên (huyện, tỉnh…) sử dụng quản lý đảng viên chuyển SHĐ. Mẫu sổ giới thiệu SHĐ có 20 cột, mỗi ô ngăn cách giữa hai dòng kẻ đậm viết cho một đảng viên, cụ thể như sau:

– Cột 1: Ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn theo trình tự thời gian giới thiệu hoặc tiếp nhận đảng viên chuyển SHĐ của đảng bộ.

– Cột 2: Ghi ngày làm thủ tục giới thiệu đảng viên đi hoặc tiếp nhận đảng viên chuyển đến SHĐ chính thức hoặc chuyển tạm thời.

– Cột 3 đến 12: Ghi như trong giấy giới thiệu SHĐ của đảng viên.

– Cột 13 đến 15: Ghi dấu cộng (+) khi tiếp nhận đảng viên đến.

– Cột 16 đến 19: Ghi dấu trừ (-) khi giới thiệu đảng viên đi.

– Cột 19: Ghi dấu nhân (x) khi đảng viên chuyển SHĐ ra nước ngoài.

– Cột 20: Dòng 1 ghi dấu trừ (-) khi đảng viên chuyển SHĐ tạm thời đi, dòng 2 ghi dấu cộng (+) khi đảng viên chuyển SHĐ tạm thời trở về SHĐ chính thức ở đảng bộ.

Trích nguồn: Trường THCS Phan Chu Trinh
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts

c2phanchutrinh

Trường Phan Chu Trinh được thành lập năm 1946 tại địa chỉ số 40-42 Phố Phan Chu Trinh (nay là phố Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, TP Hà Nội). Khi thành lập Trường Phan Chu Trinh có bậc tiểu học và bậc trung học. Giám đốc (hiệu trưởng) là nhà Văn hóa Giáo dục nổi tiếng: Giáo sư Đặng Thai Mai. Tổng thư ký là ông Nguyễn Huân, các giáo viên chính của trường lúc đó: Bà Nguyễn Khoa Diệu Hồng, ông Lê Viết Khoa, Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung, Phan Kế Anh, Nhà văn Nguyễn Đình Thi, Thi sĩ Nguyễn Xuân Sanh…