Phát động Cuộc thi toàn quốc “Trở thành Trạng nguyên tuổi 13”

Nhằm động viên, khuyến khích học sinh Việt Nam noi gương truyền thống hiếu học của dân tộc, từ năm 2015, cuộc thi “Trở thành Trạng nguyên tuổi 13” đã được tổ chức, thu hút sự tham gia đông đảo...

Nếu được chọn là đại sứ văn hóa đọc em có kế hoạch gì

Nếu được chọn là đại sứ văn hóa đọc em có kế hoạch gì để khuyến khích mọi người đọc sách nhiều hơn Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc 2023 được tổ chức nhằm khuyến khích phát triển phong...

[Mẫu] Kế hoạch tổ chức ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 (5 mẫu)

Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 là ngày hội phát huy tinh thần hiếu học và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Đây chính là dịp để các thế hệ học trò bày...

Kế hoạch vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do -Hạnh phúc Số: 119/KH-THCS Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023 KẾ HOẠCH Triển khai đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại trường Năm học: 2022...

Tuyển sinh lớp 6 trường Phan Chu Trinh Năm 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2022- 2023 – Căn cứ công văn số 942/SGDĐT-QLT của Sở Giáo dục Hà Nội về hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học...

Quy chế tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023

Dưới đây trích lược một phần nhỏ trong văn bản hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10: IV. KHU VỰC TUYỂN SINH 1. Tuyển sinh vào trường THPT công lập a) Phân chia KVTS: Toàn Thành phố có 12 KVTS....