11 Mẫu Biên bản sinh hoạt lớp – Cách viết biên bản sinh hoạt lớp chi tiết, dễ hiểu

Trường THCS Phan Chu Trinh xin giới thiệu đến các bạn mẫu Biên bản sinh hoạt lớp được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây.

Biên bản tổ chức sinh hoạt lớp là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép nội dung cuộc họp, nhằm đưa ra những thông tin chính của cuộc họp như thời gian, địa điểm, thành phần tham dự và nội dung của ngày sinh hoạt. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu biên bản tại đây.

Bạn đang xem bài: 11 Mẫu Biên bản sinh hoạt lớp – Cách viết biên bản sinh hoạt lớp chi tiết, dễ hiểu

Biên bản sinh hoạt lớp là mẫu dành cho giáo viên chủ nhiệm lập ra để thống kê và nhận xét tình hình của lớp trong suốt một tuần hoặc tháng. Đây là mẫu nhằm thống kê và xem xét lại kết quả mà lớp đạt được trong một thời gian nhất định hoặc những nhược điểm đang còn tồn tại, từ đó chủ nhiệm lớp sẽ đưa ra đánh giá, khen ngợi, phê bình, đưa ra phương hướng khắc phục cho lớp.

Cách viết biên bản sinh hoạt lớp

Trong phần nội dung của Biên bản sinh hoạt lớp sẽ gồm các thông tin:

– Thời gian, địa điểm tổ chức sinh hoạt lớp;

– Thành phần tham dự (ghi rõ số người có mặt, số người vắng mặt);

– Nội dung buổi sinh hoạt, trong đó ghi rõ:

  • Nhận xét của các tổ về hoạt động mình phụ trách;
  • Ý kiến các thành viên trong lớp;
  • Nhận xét của giáo viên chủ nhiệm và ban cán sự lớp;
  • Kế hoạch tuần/tháng tới; phương hướng khắc phục hạn chế…

– Thời gian kết thúc buổi họp sinh hoạt lớp;

– Chữ ký của giáo viên chủ nhiệm, thư ký.

Viết biên bản sinh hoạt lớp – Mẫu số 1

Trường…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————

BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP

Tuần:…….. – Học kỳ:….. – Năm học 20….. – 20…..

Hôm nay, vào lúc……h.. , thứ………ngày………tháng………năm 2023

Tại phòng số … lớp …..tổ chức sinh hoạt thường kỳ

Thành phần tham dự: Tổng số HS :..có mặt…..….vắng…..có phép……không phép….…

Chủ trì: GVCN…………………………

NỘI DUNG SINH HOẠT

I. SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

1. Tình hình hoạt động chung của lớp:

1.1. Sĩ số lớp:……………. Nghỉ học có phép:………… Nghỉ học không phép:………….

1.2. Nề nếp, tác phong:……………………… ………………………………………………………..

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

1.3. Điểm thi đua:

  • Điểm trừ:……………. Lý do:………………………………………………..
  • Điểm trừ:……………. Lý do:………………………………………………..
  • Điểm trừ:……………. Lý do:………………………………………………..

Tổng cộng điểm trừ:…………………

1.4. Các hoạt động khác:…………………….. ………………………………………………………..

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

2. Tình hình học tập:

2.1. Đánh giá giờ học của giáo viên:

Giờ Tốt:………….Giờ Khá:..….Giờ TB:….Giờ Yếu:….

2.2. Nhận xét:…………………………………… ………………………………………………………..

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

3. GVCN tuyên dương HS có thành tích tốt, nhắc nhở, phê bình, xử lý HS vi phạm:

3.1. Tuyên dương:

– Các HS có thành tích tốt:………………….. ………………………………………………………..

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

3.2. Nhắc nhở, phê bình, xử lý:

TT HỌ TÊN HS VI PHẠM LÝ DO HÌNH THỨC XỬ LÝ GHI CHÚ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

II. TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG TUẦN TỚI:

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

Buổi sinh hoạt kết thúc vào lúc……….…..giờ………..phút cùng ngày

GVCN Lớp trưởng/phó Thư ký

Viết biên bản sinh hoạt lớp – Mẫu số 2

Trường THCS Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Lớp …… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP

Tuần từ ngày …. tháng …. đến ngày … tháng …. năm 20…

Thời gian: …. giờ, ngày … tháng … năm 20…

Địa điểm: Phòng học lớp …., Trường THCS ……..

Thành phần tham dự:

– Cô giáo chủ nhiệm lớp

– 45 học sinh lớp …..

Điểu khiển: Lớp trưởng Nguyễn Văn A

Thư ký: Đặng Thị B

Nội dung sinh hoạt

1. Bạn Nguyễn Văn A tổng kết thi đua trong tuần.

– Về học tập:

+ Chuẩn bị cho kiểm tra một tiết các môn: Toán, văn, sinh học, vật lý và tiếp tục ôn các môn còn lại.

+ Việc kiểm tra các môn của lớp diễn ra nghiêm túc, không có hiện tượng gian lận.

– Về nề nếp, kỉ luật:

+ Các bạn đều chấp hành đúng nội quy, quy chế của nhà trường.

+ Không bị trừ điểm thi đua về kỉ luật nề nếp.

2. Ý kiến phát biểu

– Lớp phó Học tập Trần Thị C:

+ Các bạn học đều làm bài tập về nhà đầy đủ. Tuy nhiên cần phải chuẩn bị thêm bài mới trước khi đến lớp vì hiện nay lớp còn trầm, các cô giáo bộ môn đều nhận xét lớp không hăng hái phát biểu.

+ Trong giờ kiểm tra cần hạn chế trao đổi bài, tránh việc cho bạn khác chép bài.

– Bạn Nguyễn D: Vì tuần này thầy dạy Vật lý nghỉ một tiết trong tuần nên thầy đã sắp xếp dạy bù một tiết vào tiết thể dục thứ ba tuần sau, các bạn chú ý mang sách vật lý đi học.

– Bạn Trần E: Dù bận kiểm tra nhưng không nên xao lãng các kế hoạch của câu lạc bộ và của đoàn trường, nhất là khi ngày thành lập đoàn 26/3 đang đến gần, có rất nhiều hoạt động cần chuẩn bị.

3. Phát biểu của cô giáo chủ nhiệm

– Biểu dương sự cố gắng của tập thể lớp.

– Đã xác định đúng nhiệm vụ học tập đồng thời không quên những hoạt động do trường lớp đề ra..

Buổi sinh hoạt chi đội kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày

Lớp trưởng  Thư kí
(đã kí) (đã kí)

Viết biên bản sinh hoạt lớp – Mẫu số 3

Trường THCS ………… Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Lớp ………….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP
Tuần từ ngày … tháng … đến ngày …. tháng … năm 20….

Thời gian: … giờ, ngày … tháng … năm 20…

Địa điểm: Phòng học lớp …., Trường THCS …..

Thành phần tham dự:

– Cô giáo chủ nhiệm lớp

– …. học sinh lớp …..

Điểu khiển: Lớp trưởng ……..

Thư ký: ………..

Nội dung sinh hoạt

1. Bạn ………………….. tổng kết thi đua trong tuần.

– Về học tập:

+ Tiến hành thi học kì các môn: Thể dục, Lịch sử, Địa lí, Hoá học; tiếp tục ôn thi học kì các môn còn lại.

+ Việc thi cử của lớp diễn ra nghiêm túc, không có hiện tượng gian lận.

– Về nề nếp, kỉ luật:

+ Chấp hành đúng nội quy, quy chế của nhà trường.

+ Không bị trừ điểm thi đua về kỉ luật nề nếp.

2. Ý kiến phát biểu

– Lớp phó Học tập ……………..

+ Cần làm đề cương cẩn thận, nghiêm túc, các nhóm học tập nên trao đổi ý kiến về các môn học để có cách học và làm bài hiệu quả.

+ Trong giờ thi, hạn chế trao đổi bài, tránh việc cho bạn khác chép bài (lớp chưa có trường hợp bị kỉ luật nhưng đã có trường hợp bị nhắc nhở vì cho bạn chép bài).

– Bạn ……………………: Nội dung ôn tập môn Văn khá dài, lại sắp đến ngày thi, các bạn học khá Văn trong lớp nên lên kế hoạch học nhóm để giúp đỡ các bạn học yếu hơn.

– Bạn …………………….: Dù bận thi học kì nhưng không nên xao lãng việc chăm sóc công trình “Kế hoạch nhỏ” và việc nhận giúp đỡ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

3. Phát biểu của cô giáo chủ nhiệm

– Biểu dương sự cố gắng của tập thể lớp.

– Đã xác định đúng nhiệm vụ học tập đồng thời không quên những hoạt động xã hội có ích.- Nên sáng tạo giờ sinh hoạt hơn, tiến hành hoạt động “Chơi mà học vừa thoải mái vừa giúp ôn tập thi học kì.

Buổi sinh hoạt chi đội kết thúc vào hồi ….. giờ ……… phút cùng ngày.

Lớp trưởng Thư kí
(đã kí) (đã kí)

Viết biên bản sinh hoạt lớp – Mẫu số 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP

THỜI GIAN:…………… ngày … tháng … năm 20…

ĐỊA ĐIỂM: lớp ……… Trường THCS…………

THÀNH PHẦN THAM DỰ: GVCN cùng …… HS

NỘI DUNG:

1. Cán sự lớp lần lượt báo cáo các mặt hoạt động của lớp trong tuần qua.

2. Lớp trưởng nhận xét chung tình hình hoạt động của lớp trong tuần.

  • Về học tập: đa số các bạn học bài và làm bài đầy đủ.

Đề nghị tuyên dương các bạn học tốt như bạn : ……

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số bạn không thuộc bài, hoặc không làm bài như bạn: ……………………………………………………

……………………………………………………

Về lao động – VS: đa số các bạn có ý thức giữ VS tốt, đề nghị tuyên dương tổ ………….. trực tốt (hoặc trực không tốt thì phê bình). Bên cạnh đó vẫn còn 1 số bạn vứt rác bừa bãi như bạn ……………………………………………………………

Về đạo đức – tác phong: đa số các bạn đều thực hiện đúng nội quy. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số bạn:

Không đeo khăn quàng, như bạn: ……………

……………………………………………………

Nghỉ học không phép, như bạn: ………………

……………………………………………………

Mất trật tự trong giờ học, như bạn: …………

……………………………………………………

3. GVCN nhận xét chung.

……………………………………………………

4. GVCN đưa ra phương hướng kế hoạch cho tuần sau.

5. Thảo luận:

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Phiên họp kết thúc lúc …………… h cùng ngày.

GVCN Thư ký

Viết biên bản sinh hoạt lớp – Mẫu số 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————-

BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP 6/2

(Tuần …… )

Thời gian:……..giờ…….phút, ngày……..tháng…….năm 20

Địa điểm: ……………………………………………………………………………..

Thành phần: GVCN: ………………………. + tập thể học sinh lớp ……

Vắng: có phép không phép, trễ.

Nội dung sinh hoạt:……………………………………………

I. Phần báo cáo của ban cán sự lớp về tình hình của lớp trong tuần qua.

1. Lớp trưởng:

-Về chuyên cần: có phép …… không phép …… trễ …… trốn tiết ……

-Về nề nếp: …… …… …… …… ………… …… …… …… …… …… …… ….

-Tác phong: …… …… …… …… …… ………. …… …… …… …… …… ……

– Nhận xét chung: …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ..

2. Lớp phó học tập: Số giờ Tốt ……….. , số giờ Khá ……….. , số giờ TB …..

Giải thích: ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….

3. Lớp phó lao động: – Vệ sinh lớp: …………………………………………………

– Vệ sinh khu vực: ……………………………………………………………………….

– Chăm sóc cây: …………………………………………………………………………..

– Nội dung khác: …………………………………………………………………………

4. Kết quỹ: Thu: ……………………………. Chi: ……………. Tồn: ……………

5. Các tổ trưởng:

TỔ NỘI DUNG XẾP LOẠI
 

 

1

Không thuộc bài: ……………………………

Không làm bài: ……………………………

Nề nếp: ………………………………….

Chuyên cần: …………………………… .

Khác: ……………………………

Tốt: ……………………………………..

Khá: ……………………………………

TB: ……………………………………..

Yếu: ……………………………………

 

 

2

Không thuộc bài: ……………………………

Không làm bài: ……………………………

Nề nếp: ………………………………….

Chuyên cần: …………………………… .

Khác: ……………………………

Tốt: ……………………………………..

Khá: ……………………………………

TB: ……………………………………..

Yếu: ……………………………………

Không thuộc bài: ……………………………

Không làm bài: ……………………………

Nề nếp: ………………………………….

Chuyên cần: …………………………… .

Khác: ……………………………

Tốt: ……………………………………..

Khá: ……………………………………

TB: ……………………………………..

Yếu: ……………………………………

 

 

4

Không thuộc bài: ……………………………

Không làm bài: ……………………………

Nề nếp: ………………………………….

Chuyên cần: …………………………… .

Khác: ……………………………

Tốt: ……………………………………..

Khá: ……………………………………

TB: ……………………………………..

Yếu: ……………………………………

II. Phần thống kê, ý kiến, nhận xét:

1.Thống kê

Số đi muộn: Số bị dưới 5: Số việc tốt: Số tiết trống:
Số bỏ tiết: Mắc thái độ sai: HS được khen: Số tiết giờ tốt:
Số ko C.bị bài: Số điểm tốt: HS bị phê bình: Xếp loại:

2. Ý kiến của các bạn học sinh:

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

3. Nhận xét, biện pháp xử lí của giáo viên chủ nhiệm:

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

4. Kế hoạch tuần ………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

Biên bản kết thúc lúc 08 giờ 35 phút cùng ngày.

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

(Ký và ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Viết biên bản sinh hoạt lớp – Mẫu số 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP………..

Tuần:…….

1. Thời gian và địa điểm:

– Thời gian:………giờ……..phút, ngày………tháng………năm………

– Địa điểm: Tại phòng học lớp …….., Trường THCS………………….

2. Thành phần tham dự:

– Giáo viên chủ nhiệm lớp …….: Thầy…………………….

– Tập thể lớp………….

– Vắng mặt:……………………………………………………

III. Nội dung buổi sinh hoạt:

1. Lớp phó học tập nhận xét tình hình học tập của các tổ, cá nhân trong tuần qua:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

2. Các tổ nhận xét hoạt động của tổ mình phụ trách:

– Tổ 1:…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

– Tổ 2:…………………………………………………………………

………………………………………………………………………….

– Tổ 3:…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

– Tổ 4:…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

3. Lớp trưởng nhận xét chung tình hình hoạt động của lớp trong tuần qua:

Nề nếp:……………………………………………………….

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Học tập:……………………………………………………….

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Thông qua việc nhận xét, đánh giá của các cán bộ lớp thì kết quả hoạt động: Học tập và rèn luyện của các thành viên như sau:

4. Giáo viên chủ nhiệm nhận xét các hoạt động trong tuần:

Học tập:………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Nề nếp:…………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Xử lí vi phạm: ………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

– Kế hoạch tuần tới:

+ Học tập:…………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

+ Nề nếp:……………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

+ Hoạt động khác:……………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

GVCN Thư kí

Viết biên bản sinh hoạt lớp – Mẫu số 7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————-

BIÊN BẢNSINH HOẠT CHỦ NHIỆM LỚP …..

Hôm nay, lúc……………ngày …….. tháng …… năm 20…….

Tại phòng học lớp: ……………………Trường THPT ……………………

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

– Giáo viên chủ nhiệm: ………………………………………..

– Tập thể lớp: ……………Sỉ số: ……… Hiện diện ………….. vắng ………

– Tên học sinh vắng:

B. NỘI DUNG SINH HOẠT

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG CỦA LỚP

1. Ban cán sự lớp báo cáo tình hình chung của lớp

1.1 Tình hình chấp hành nội quy, quy định của nhà trường (Đi trễ, về sớm, bỏ học, Đồng phục, tác phong, giày dép, Giao tiếp, ….)

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

1.2 Tình hình học tập (Học bài, vẽ bài, làm bài tập, kiểm tra, …)

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

1.3 Các hoạt động thường xuyên khác: (vệ sinh, quỹ lớp, …. )

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

2. Giáo viên chủ nhiệm nhận xét, đánh giá tình hình lớp

Mặt mạnh

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Mặt yếu còn tồn tại

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

3. Những giải pháp, biện pháp, hình thức xử lý cụ thể:

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

4. Biểu dương những HS tích cực trong các hoạt động; học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong chuẩn mực, các phong trào

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHO TUẦN TIẾP THEO

Phân công trực nhật.

Thứ 2. ……………………………………Thứ 3. …………

Thứ 4. ……………………………………Thứ 5. …………

Thứ 6. ……………………………………Thứ 7. …………

III. THÔNG BÁO –PHỔ BIẾN NỘI DUNG MỚI

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

IV. Ý KIẾN PHÁT BIỂU – ĐỀ XUẤT – KIẾN NGHỊ

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

V. KẾT LUẬN CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Cuộc họp kết thúc vào lúc …… giờ …….. cùng ngày. Nội dung biên bản được thông qua cả lớp và đồng nhất trí với biên bản này.

Thư ký

(Họ tên và chữ ký)

Lớp trưởng

(Họ tên và chữ ký)

Giáo viên chủ nhiệm

(Họ tên và chữ ký)

Viết biên bản sinh hoạt lớp – Mẫu số 8

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN SINH HOẠT CHỦ NHIỆM

Lớp………….

Tuần:…….

I. Thời gian và địa điểm:

– Thời gian:… giờ … phút, ngày………tháng………năm 20…

– Địa điểm: Tại phòng học lớp………, Trường THCS ………………..

II. Thành phần tham dự:

– Giáo viên chủ nhiệm lớp…..: Thầy/cô………………. (chủ trì)

– Tập thể lớp………

– Vắng mặt:………………………………………………………………

III. Nội dung buổi sinh hoạt:

1. Các tổ nhận xét hoạt động của tổ mình phụ trách:

– Tổ 1:……………………………………………………………………………………………

– Tổ 2:……………………………………………………………………………………………

– Tổ 3:…………………………………………………………………………………………….

2. Ý kiến của các thành viên trong lớp:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

3. Các lớp phó nhận xét tình hình học tập của các tổ, cá nhân trong tuần qua:

………………………………………………………………….…………………………………

………………………………………………………………….…………………………………

4. Lớp trưởng nhận xét chung tình hình hoạt động của lớp trong tuần qua:

………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….

5. Giáo viên chủ nhiệm nhận xét các hoạt động trong tuần:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

– Xử lí vi phạm: …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

– Kế hoạch tuần tới:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

+ Hoạt động khác:………………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc vào lúc ……………………cùng ngày.

GVCN Thư kí

Viết biên bản sinh hoạt lớp – Mẫu số 9

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN SINH HOẠT CHỦ NHIỆM THÁNG……..

Hôm nay, lúc………ngày…….tháng……năm 20……

Tại phòng học số:………….Trường …………….

I. Thành phần tham dự:

Giáo viên chủ nhiệm:………………………………….

Tập thể lớp:……….Sĩ số:………..Hiện diện…………Vắng…………

Họ và tên sinh viên vắng:

TT Họ và tên Vắng có lý do Vắng không có lý do Ghi chú

II. Nội dung sinh hoạt:

1/ Đánh giá tình hình học tập, chấp hành nội qui, quy chế rèn luyện, đạo đức, tác phong, xây dựng các phong trào thi đua, học tốt, rèn luyện tốt, văn thể của lớp trong tháng..

2/ Biểu dương những học sinh tích cực trong các hoạt động, học tập, rèn luyện, đạo đức, phẩm chất, tham gia sinh hoạt các phong trào. Phê bình, nhắc nhở học sinh, sinh viên cá biệt.

3/ Triển khai các công việc trọng tâm của lớp như kế hoạch học tập, thi kiểm tra, thực tập, phong trào văn thể .v.v…

4/ Công bố kết quả điểm phân loại điểm rèn từng học sinh, sinh viên trong tháng và tổng hợp số lượng theo mẫu sau:(áp dụng cho tuần thứ nhất của tháng).

5/ Sơ kết kết quả học tập, rèn luyện trong tháng và ghi nhận vào sổ đánh giá kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên. (áp dụng cho tuần cuối của tháng).

Tên học sinh, sinh viên có kết quả rèn luyện yếu, kém thường xuyên bỏ học, cúp tiết

III. Kết luận của Giáo viên Chủ nhiệm:

Buổi sinh hoạt chủ nhiệm kết thúc vào lúc………….giờ cùng ngày.

Thư ký đọc lại biên bản cho tập thể lớp cùng nghe.

Thư ký

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Chủ trì

(Ký, ghi rõ Họ và tên)

Viết biên bản sinh hoạt lớp – Mẫu số 10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Sinh hoạt lớp cuối tuần …….năm học………..

Hôm nay, vào lúc …. giờ … .phút, ngày ……. tháng..…năm 20… tại phòng học số: …của lớp………tổ chức SHL cuối tuần để đánh giá, kiểm điểm tất cả các hoạt động của lớp trong tuần vừa qua và đề ra phương hướng, kế hoạch trong tuần kế tiếp.

Thành phần tham dự SHL:

Thầy/Cô giáo CN: …………………………..

cùng toàn thể các thành viên của lớp ………..;

Vắng Lý do Vắng Lý do
1………………… ……………………… 4……………………… …………………..……
2………………… ……………………… 5……………………… …………..……………
3………………… ……………………… 6……………………… ………………………..

Chủ trì:……………..……Chức vụ:…………………

Thư ký:………………..Chức vụ:………………

Tập thể lớp: ……….. đã tiến hành sinh hoạt lớp với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tổ chức SH tập thể (5-10 phút: hát, đọc thơ, kể chuyện, đố vui, TN tự đánh giá bản thân,…):

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

2. Tổ trưởng/Phó báo cáo HĐ của tổ trong tuần vừa qua (báo cáo những HS được tuyên dương và HS cá biệt):

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

III. Nhận xét, đánh giá các hoạt động của lớp trong tuần qua:

1. Lớp phó học tập (đánh giá tình hình học tập của lớp):

– Tổng số tiết học chính khóa/tuần:……, trong đó: Tốt: ….., Khá: …., TBình: …., Yếu:………

– Tổng số tiết học phụ đạo/tuần:………., trong đó: Tốt: ….., Khá: ..…, TBình: …., Yếu:………

+ Lý do bị tiết TBình:…………………………………………

+ Lý do bị tiết Yếu:…………………………………………

– Tổng số tiết không có Thầy/Cô giáo dạy):……………………..

– Tình hình học tập trong tuần qua(cụ thể từng học sinh)

+ Thuộc bài (có điểm KTM 5,0):…………………………………………

……………………………………………………………………………………..

+ Không thuộc bài(có điểm KTM < 5,0):………………………………

……………………………………………………………………………………..

– Nhận xét chung về tình hình học tập của lớp trong tuần(lưu ý việc chuẩn bị bài trước khi đến lớp, xây dựng bài, hợp tác học tập,…):……………………

………………………………………………………………………………..

– Biệp pháp khắc phục và phương hướng của tuần tới:…………………

………………………………………………………………………………….

– Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động phong trào trong tuần qua:

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

– Triển khai Kế hoạch, các hoạt động phong trào trong tuần tới:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….

– Công khai Đoàn phí, quỹ đoàn:……………………………….

…………………………………………………………………………….

3. Lớp phó Lao động:

– Đánh giá việc lao động, vệ sinh, trực tuần,…trong tuần qua:

…………………………………………………………………………………

– Kế hoạch thực hiện trong tuần tới:……………………………..

……………………………………………………………………………….

4. Lớp phó VTM, Thủ quỹ:

– Đánh giá hoạt động VTM trong tuần qua:

…………………………………………………………………………….

– Kế hoạch thực hiện VTM trong tuần tới:

……………………………………………………………………………..

Công khai tài chính (nếu có):

+ Thu………………(bằng chữ)……………………………………;

+ Chi:…………………..(bằng chữ):………………………….;

(lý do chi:…………………………………….)

+ Còn lại:……………………………………………

– Quĩ tuần tới (nếu có, thu bao nhiêu/1HS, nêu lý do thu):………………………………………

5. Lớp trưởng: Đánh giá kết quả chung của tuần này với tuần trước(nêu tên cụ thể):

– Nề nếp, ý thức, thái độ học tập…………………………….

………………………………………………………………………….

– Ý thức rèn luyện đạo đức, sửa chữa khuyết điểm:…………

………………………………………………………………………………….

– Vắng học, chào cờ, ngoại khóa…(nêu cụ thể: Tên, phép, không phép, lý do)

…………………………………………………………………………..

– Biện pháp, phương hướng tuần tới:………………………

………………………………………………………………………….

– Ý kiến đề xuất:………………………………………………….

………………………………………………………………………….

6. Nhận xét, đánh giá và phương hướng của Thầy/Cô giáo chủ nhiệm lớp

– Ưu điểm:……………………………………………………….

………………………………………………………………………

– Khuyết điểm:………………………………………………….

………………………………………………………………………

– Biểu dương những học sinh tích cực trong tuần:……………….

– Phê bình và đưa ra giải pháp, biện pháp, hình thức xử lý(cụ thể cho từng trường hợp):

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

– Duy trì sĩ số: Đầu năm tổng số….nữ, hiện nay tổng số…..nữ, giảm:…….nữ

Lý do giảm:………………………………………..

Học sinh có nguy cơ nghỉ học giữa chừng:………………………

Giải pháp, biện pháp vận động, giúp đỡ:………………………….

HS gặp khó khăn trong cuộc sống, trong học tập:………………

Giải pháp, biện pháp vận động, giúp đỡ:………………………….

– Định hướng các hoạt động trong tuần tới (tuần…………):

+ Về học tập:…………………………………………………….

+ Về nề nếp, tác phong, ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức tự phê bình và phê bình:

………………………………………………………………

+ Về các phong trào thi đua:………………………..

…………………………………………………………………

+ SH 15 phút đầu giờ:

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

– Các hoạt động khác:…………………………………..

………………………………………………………………….

– Kiến nghị, đề xuất:……………………………………..

……………………………………………………………….

………………………………………………………………..

7. Thư ký thông qua nội dung SHL (đọc biên bản)

8. Góp ý, bổ sung, điều chỉnh nội dung biên bản (nếu có):

VII. Chủ trì họp: Cho biểu quyết về sự nhất trí với đánh giá các hoạt động của tuần qua và phương hướng của tuần tới (tuần……): Kết quả biểu quyết:……../………(………%) đồng ý.

Tiết SHL kết thúc lúc………..giờ………..phút cùng ngày ./.

Thư ký

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Chủ trì

(Ký, ghi rõ Họ và tên)

Viết biên bản sinh hoạt lớp – Mẫu số 11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN SINH HOẠT CHỦ NHIỆM

Lớp………….

Tuần:…….

I. Thời gian và địa điểm:

– Thời gian:… giờ … phút, ngày………tháng………năm 20…

– Địa điểm: Tại phòng học lớp………, Trường THCS ………………..

II. Thành phần tham dự:

– Giáo viên chủ nhiệm lớp…..: Thầy/cô………………. (chủ trì)

– Tập thể lớp………

– Vắng mặt:……………………………………

III. Nội dung buổi sinh hoạt:

1. Các tổ nhận xét hoạt động của tổ mình phụ trách:

– Tổ 1:……………………………………………

– Tổ 2:……………………………………………

– Tổ 3:……………………………………………

2. Ý kiến của các thành viên trong lớp:

……………………………………………………

……………………………………………………

3. Các lớp phó nhận xét tình hình học tập của các tổ, cá nhân trong tuần qua:

……………………………………………………

……………………………………………………

4. Lớp trưởng nhận xét chung tình hình hoạt động của lớp trong tuần qua:

……………………………………………………………….

……………………………………………………

5. Giáo viên chủ nhiệm nhận xét các hoạt động trong tuần:

……………………………………………………

……………………………………………………

– Xử lí vi phạm: …………………………………

………………………………………………………

– Kế hoạch tuần tới:

………………………………………………………

………………………………………………………

+ Hoạt động khác:…………………………………

Biên bản kết thúc vào lúc ……………………cùng ngày.

GVCN Thư kí

******

Trên đây là 11 mẫu viết biên bản sinh hoạt lớp, sinh hoạt chủ nhiệm do thầy cô trường Trường THCS Phan Chu Trinh tổng hợp. Hy vọng sẽ giúp các em có thêm nhiều tài liệu tham khảo.

Đăng bởi: Trường THCS Phan Chu Trinh

Chuyên mục: Biểu mẫu giáo dục

Trích nguồn: Trường THCS Phan Chu Trinh
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts

c2phanchutrinh

Trường Phan Chu Trinh được thành lập năm 1946 tại địa chỉ số 40-42 Phố Phan Chu Trinh (nay là phố Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, TP Hà Nội). Khi thành lập Trường Phan Chu Trinh có bậc tiểu học và bậc trung học. Giám đốc (hiệu trưởng) là nhà Văn hóa Giáo dục nổi tiếng: Giáo sư Đặng Thai Mai. Tổng thư ký là ông Nguyễn Huân, các giáo viên chính của trường lúc đó: Bà Nguyễn Khoa Diệu Hồng, ông Lê Viết Khoa, Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung, Phan Kế Anh, Nhà văn Nguyễn Đình Thi, Thi sĩ Nguyễn Xuân Sanh…