Dàn ý Phân tích bài Thu hứng

2 mẫu Dàn ý Phân tích bài Thu hứng   1. Dàn ý Phân tích bài Thu hứng, mẫu số 1: a. Mở bài: – Giới thiệu về tác giả, đề tài quen thuộc của ông và sự ảnh hưởng...

Dàn ý phân tích bài thơ Xuân hiểu

Dàn ý Phân tích bài thơ Xuân hiểu của Trần Nhân Tông  I. Dàn ý Phân tích bài thơ Xuân hiểu của Trần Nhân Tông (Chuẩn) 1. Mở bài Giới thiệu tác giả, tác phẩm: Trần Nhân Tông không chỉ...

Dàn ý phân tích bài thơ Quốc tộ của Đỗ Pháp Thuận

Dàn ý phân tích bài thơ Quốc tộ của Đỗ Pháp Thuận I. Dàn ý phân tích bài thơ Quốc tộ của Đỗ Pháp Thuận 1. Mở bài _Đôi nét về thời đại, tác giả:_Giới thiệu tác phẩm: Bài thơ...

Dàn ý phân tích bài thơ Lầu Hoàng Hạc của Thôi Hiệu

Dàn ý phân tích bài thơ Lầu Hoàng Hạc của Thôi Hiệu  I. Dàn ý phân tích bài thơ Lầu Hoàng Hạc của Thôi Hiệu (Chuẩn) 1. Mở bài Thôi Hiệu cũng là một nhà thơ lớn và để lại...

Dàn ý phân tích bài thơ Hứng trở về

Dàn ý phân tích bài thơ Hứng trở về  I. Dàn ý phân tích bài thơ Hứng trở về (Chuẩn) 1. Mở bài Giới thiệu tác giả, tác phẩm 2. Thân bài – Hai câu thơ đầu: Dâu già lá...

Dàn ý phân tích bài thơ Hai-cư của Ba-sô

Dàn ý phân tích bài thơ Hai-cư của Ba-sô  I. Dàn ý phân tích bài thơ Hai-cư của Ba-sô (Chuẩn) 1. Mở bài Ba sô là một danh sĩ lỗi lạc thời kỳ Edo của Nhật Bản. Những tác phẩm...

Dàn ý phân tích bài thơ Độc Tiểu Thanh kí để làm sáng tỏ nhận định

I. Dàn ý Phân tích bài thơ Độc Tiểu Thanh kí để làm sáng tỏ nhận định sau đây: “Bài thơ Độc Tiểu Thanh kí… phong kiến” 1. Mở bài– Giới thiệu vài nét về tác giả Nguyễn Du, tác...

Dàn ý phân tích bài thơ Cáo bệnh bảo mọi người

Dàn ý phân tích bài thơ Cáo bệnh bảo mọi người  I. Dàn ý phân tích bài thơ Cáo bệnh bảo mọi người 1. Mở bài_Khái quát tác giả: Mãn Giác Thiền Sư là một cao tăng đức cao, đạo...

Dàn ý phân tích bài Phú sông Bạch Đằng của Trương Hán Siêu

Dàn ý phân tích bài Phú sông Bạch Đằng của Trương Hán Siêu I. Dàn ý phân tích bài Phú sông Bạch Đằng của Trương Hán Siêu 1. Mở bài – Giới thiệu khái quát về tác giả Trương Hán Siêu...

Dàn ý phân tích bài Hồi trống Cổ Thành

Dàn ý Phân tích bài Hồi trống Cổ Thành 1. Mở bài– Giới thiệu vài nét về tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa: Là một trong số “Tứ đại danh tác của Trung Quốc”.– Nêu vấn đề cần nghị luận: Đoạn...