Hiệu trưởng: Cô giáo Nguyễn Mai Hương

Phó Hiệu trưởng: Cô giáo Nguyễn Ngọc Huyền

Phó Hiệu trưởng: Thầy giáo Trần Thanh Việt

Chủ tịch Công đoàn: Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Vân

Tổng phụ trách: Cô giáo Nghiêm Hồng Nhung

Bí thư Chi đoàn: Cô giáo Nguyễn Quỳnh Trang

Các tổ trưởng chuyên môn:

- Tổ Toán-Công nghệ - Tin: Cô giáo Hoàng Thị Thanh Mai

- Tổ Văn-Sử-GDCD: Cô giáo Đỗ Thu Hương

- Tổ Ngoại ngữ - Vật lý: Cô giáo Lương Kim Hoa

- Tổ Hóa-Sinh-Địa: Thầy giáo Vũ Thế Toàn

- Tổ Văn-Thể- Mỹ: Cô giáo Nguyễn Minh Thúy