Giải bài 3.1, 3.2, 13, 14 trang 21 SBT Toán lớp 7 tập 2

Giải bài tập trang 21 bài 3 đơn thức Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2. Câu 3.1: Tính các đơn thức sau và tìm bậc của đơn thức thu được…

Câu 3.1, 3.2 trang 21 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Câu 3.1 trang 21 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Bạn đang xem bài: Giải bài 3.1, 3.2, 13, 14 trang 21 SBT Toán lớp 7 tập 2

Tính các đơn thức sau và tìm bậc của đơn thức thu được:

a) \(4{\rm{x}}{{\rm{y}}^2}\) và \( – {3 \over 4}{\left( {{x^2}y} \right)^3}\)

b) \({1 \over 6}x{\left( {2{y^3}} \right)^2}\) và \( – 9{{\rm{x}}^5}y\)

Giải

a) \( – 3{{\rm{x}}^7}{y^5}\), đơn thức có bậc là 12.

b) \( – 6{{\rm{x}}^6}{y^7}\), đơn thức có bậc là 13.

Câu 3.2 trang 21 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Bậc của đơn thức \(3{y^2}{\left( {2{y^2}} \right)^3}y\) sau khi đã thu gọn là:

 (A) 6;                          (B) 7;

(C) 8;                           (D) 9.

Giải

Đáp án đúng là (D) 9.

 


Câu 13 trang 21 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Trong các biểu thức sau biểu thức nào là đơn thức:

a) \({\rm{}}{3 \over 4}\)                                     b) \({1 \over 2}{x^2}yz\)

c) \(3 + {x^2}\)                            d) \({\rm{}}3{{\rm{x}}^2}\)

Giải

a) \({\rm{}}{3 \over 4}\) là đơn thức.

b) \({1 \over 2}{x^2}yz\) là đơn thức

c) \(3 + {x^2}\) không phải là đơn thức

d) \({\rm{}}3{{\rm{x}}^2}\) là đơn thức

 


Câu 14 trang 21 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Cho 5 ví dụ đơn thức bậc 4 có các biến là x, y, z.

Giải

Cho 5 ví dụ đơn thức bậc 4 có các biến là x, y, z là:

\({1 \over 2}{x^2}yz;\)                     \( – 3{\rm{x}}{y^2}z;\)

\({1 \over 3}xy{z^2};\)                     \(3{{\rm{x}}^2}yz;\)

\( – xy{z^2}\)

Trường THCS Phan Chu Trinh

Trích nguồn: Trường THCS Phan Chu Trinh
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

c2phanchutrinh

Trường Phan Chu Trinh được thành lập năm 1946 tại địa chỉ số 40-42 Phố Phan Chu Trinh (nay là phố Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, TP Hà Nội). Khi thành lập Trường Phan Chu Trinh có bậc tiểu học và bậc trung học. Giám đốc (hiệu trưởng) là nhà Văn hóa Giáo dục nổi tiếng: Giáo sư Đặng Thai Mai. Tổng thư ký là ông Nguyễn Huân, các giáo viên chính của trường lúc đó: Bà Nguyễn Khoa Diệu Hồng, ông Lê Viết Khoa, Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung, Phan Kế Anh, Nhà văn Nguyễn Đình Thi, Thi sĩ Nguyễn Xuân Sanh…