Giải bài 32, 33, 34, 35 trang 161 SBT Toán 8 tập 1

Giải bài tập trang 161 bài diện tích hình thang Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 32: Tính x, biết đa giác ở hình 188 có diện tích là 3375 m2….

Câu 32 trang 161 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1-

Tính x, biết đa giác ở hình 188 có diện tích là 3375 m2.

Bạn đang xem bài: Giải bài 32, 33, 34, 35 trang 161 SBT Toán 8 tập 1

Giải:                                                                

giai bai 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41 42 43 trang 161 162 sach bai tap sbt toan 8 tap 1 1 1515344690 Trường THCS Phan Chu Trinh

Hình đa giác đã cho gồm một hình thang và một hình tam giác.

Diện tích phần hình thang là S1, tam giác là S2

\({S_1} = {{50 + 70} \over 2}.30 = 1800\) (\({m^2}\))

\({S_2} = S – {S_1} = 3375 – 1800 = 1575\) (\({m^2}\))

Chiều cao h của tam giác là:

\(H = {{2{S_2}} \over {70}} = {{2.1575} \over {70}} = 45\) (m)

Độ dài x = 45 + 30 = 75 (m)


Câu 33 trang 161 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1-

Cho hình chữ nhật ABCD có cạnh AB = 5cm, BC = 3cm. Vẽ hình bình hành ABEF có cạnh AB = 5cm và có diện tích bằng diện tích của hình chữ nhật ABCD. Vẽ được bao nhiêu hình ABEF như vậy ?

Giải:                                                         

giai bai 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41 42 43 trang 161 162 sach bai tap sbt toan 8 tap 1 2 1515344690 Trường THCS Phan Chu Trinh

Trên cạnh CD ta lấy 1 điểm E bất kỳ (E khác C và D). Nối BE. Từ A kẻ đường thẳng song song với BE cắt đường thẳng CD tại F. Ta có hình bình hành ABEF có cạnh AB và có diện tích bằng diện tích hình chữ nhật.

Thật vậy : SABCD = AB . AD

SABEF = AB . AD ⇒ SABCD = SABEF

Ta vẽ được vô số hình như vậy


Câu 34 trang 161 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Cho hình chữ nhật ABCD có cạnh AB = 5cm, BC = 3cm. Vẽ hình bình hành ABEF có các cạnh AB = 5cm, BE = 5cm và có diện tích bằng diện tích của hình chữ nhật ABCD. Vẽ được mấy hình ABEF như vậy ?

Giải:                                                              

giai bai 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41 42 43 trang 161 162 sach bai tap sbt toan 8 tap 1 3 1515344690 Trường THCS Phan Chu Trinh

Vẽ cung tròn tâm B bán kính 5cm cắt Đường thẳng CD tại hai điểm E và E’ (vì ta có BA > BC)

Nối BE, từ A kẻ đường thẳng song song với BE cắt đường thẳng CD tại F

Nối BE’, từ A kẻ đường thẳng song song với BE’ cắt đường thẳng CD tại F’

Ta có hình bình hành ABEF và hình bình hành ABE’F’ có cạnh AB = 5cm, BE = 5cm, BE’ = 5cm có diện tích bằng diện tích hình chữ nhật ABCD. Vẽ được hai hình.


Câu 35 trang 161 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Tính diện tích của một hình thang vuông, biết hai đáy có độ dài là 2cm và 4cm, góc tạo bởi một cạnh bên và đáy lớn có số đo bằng 450.

Giải:                                                                 

giai bai 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41 42 43 trang 161 162 sach bai tap sbt toan 8 tap 1 4 1515344690 Trường THCS Phan Chu Trinh

Xét hình thang vuông ABCD có: \(\widehat A = \widehat D = {90^0};\widehat C = {45^0}\)

Kẻ BE ⊥ CD

Trong tam giác vuông BEC có \(\widehat {BEC} = {90^0}\)

\(\widehat C = 45^\circ  \Rightarrow \)∆ BEC vuông cân tại E

⇒ BE = EC

Hình thang ABED có hai cạnh bên AD // BE (vì cùng vuông góc với DC)

⇒ DE = AB  = 2cm

EC = DC – DE = 4 – 2 = 2 (cm) ⇒ BE = 2cm

\({S_{ABCD}} = {1 \over 2}.BE\left( {AB + CD} \right) = {1 \over 2}.2.\left( {2 + 4} \right) = 6(c{m^2})\)

Trường THCS Phan Chu Trinh

Trích nguồn: Trường THCS Phan Chu Trinh
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

c2phanchutrinh

Trường Phan Chu Trinh được thành lập năm 1946 tại địa chỉ số 40-42 Phố Phan Chu Trinh (nay là phố Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, TP Hà Nội). Khi thành lập Trường Phan Chu Trinh có bậc tiểu học và bậc trung học. Giám đốc (hiệu trưởng) là nhà Văn hóa Giáo dục nổi tiếng: Giáo sư Đặng Thai Mai. Tổng thư ký là ông Nguyễn Huân, các giáo viên chính của trường lúc đó: Bà Nguyễn Khoa Diệu Hồng, ông Lê Viết Khoa, Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung, Phan Kế Anh, Nhà văn Nguyễn Đình Thi, Thi sĩ Nguyễn Xuân Sanh…