Giải bài 33, 34, 35, 36 trang 93, 94 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài tập trang 93, 94 bài ôn tập chương I SGK Toán 9 tập 1. Câu 33: Chọn kết quả đúng trong các kết quả dưới đây…

Bài 33 trang 93 SGK Toán 9 tập 1

Chọn kết quả đúng trong các kết quả dưới đây:

Bạn đang xem bài: Giải bài 33, 34, 35, 36 trang 93, 94 SGK Toán 9 tập 1

a) Trong hình 41, sinα bằng

giai bai 33 34 35 36 trang 93 94 sgk toan 9 tap 1 1 1516369998 Trường THCS Phan Chu Trinh

(A) \({5 \over 3}\)                     (B) \({5 \over 4}\)                    (C) \({3 \over 5}\)                    (D) \({3 \over 5}\)

b) Trong hình 42, sin Q bằng

giai bai 33 34 35 36 trang 93 94 sgk toan 9 tap 1 2 1516369998 Trường THCS Phan Chu Trinh

(A) \({{P{\rm{R}}} \over {R{\rm{S}}}}\)              (B) \({{P{\rm{R}}} \over {QR}}\)               (C) \({{P{\rm{S}}} \over {S{\rm{R}}}}\)                (D) \({{S{\rm{R}}} \over {Q{\rm{R}}}}\) 

c) Trong hình 43, cos 30° bằng

giai bai 33 34 35 36 trang 93 94 sgk toan 9 tap 1 3 1516369998 Trường THCS Phan Chu Trinh

(A) \({{2{\rm{a}}} \over {\sqrt 3 }}\)                (B) \({a \over {\sqrt 3 }}\)               (C) \({{\sqrt 3 } \over 2}\)               (D) \(2\sqrt 3 {a^2}\) 

Hướng dẫn làm bài:

a) Chọn (C)

b) Chọn (D)

c) Chọn (C) vì:  \(\cos {30^0} = {{\sqrt 3 a} \over {2a}} = {{a\sqrt 3 } \over {2a}}\)

 


Bài 34 trang 93 SGK Toán 9 tập 1

Chọn kết quả đúng trong các kết quả dưới đây:

Bạn đang xem bài: Giải bài 33, 34, 35, 36 trang 93, 94 SGK Toán 9 tập 1

a) Trong hình 44, hệ thức nào trong các hệ thức sau là đúng?

giai bai 33 34 35 36 trang 93 94 sgk toan 9 tap 1 4 1516369998 Trường THCS Phan Chu Trinh

(A) \(\sin \alpha  = {b \over c}\)                   (B) \({\mathop{\rm cotg}\nolimits} \alpha  = {b \over c}\) 

(C) \(tg\alpha  = {a \over c}\)                      (D) \({\mathop{\rm cotg}\nolimits} \alpha  = {a \over c}\)

b) Trong hình 45, hệ thức nào trong các hệ thức sau không đúng?

giai bai 33 34 35 36 trang 93 94 sgk toan 9 tap 1 5 1516369998 Trường THCS Phan Chu Trinh

(A) sin2α + cos2 α = 1;

(B) sin α = cos β;

(C) cos β = sin(90°- α);

(D) \(tg\alpha  = {{\sin \alpha } \over {\cos \alpha }}\)

Hướng dẫn làm bài:

a) Chọn C

b) Chọn C vì: cosβ = sin(90°-α) ⇔ α = β = 45°

 

Bài 35 trang 94 SGK Toán 9 tập 1

Tỉ số giữa hai cạnh góc vuông của một hình tam giác vuông bằng 19 : 28. Tìm các góc của nó.

Hướng dẫn làm bài:

giai bai 33 34 35 36 trang 93 94 sgk toan 9 tap 1 6 1516369998 Trường THCS Phan Chu Trinh

Gọi α là góc nhọn của tam giác vuông đó có:

\(tg\alpha  = {{19} \over {28}} \approx 0,6786 \Rightarrow \alpha  \approx {34^0}10’\)

Vậy các góc nhọn của tam giác vuông đó có độ lớn là:

α ≈ 34°10’; β ≈ 90° – 34°10’ = 55°50’

 


Bài 36 trang 94 SGK Toán 9 tập 1

Cho tam giác có một góc bằng 45°. Đường cao chia một cạnh kề với góc đó thành các phần 20cm và 21cm. Tính cạnh lớn trong hai cạnh còn lại (lưu ý có hai trường hợp hình 46 và hình 47)

Hướng dẫn làm bài:

giai bai 33 34 35 36 trang 93 94 sgk toan 9 tap 1 7 1516369998 Trường THCS Phan Chu Trinh

Xét hình 46, ta có:

BH

∆HAB vuông tại H có góc ABH = 45° nên là tam giác vuông cân ⇒ AH = BH = 20 (cm)

∆HAC vuông tại H, theo định lí Py-ta-go có:

AC2 = AH2 + HC2 = 212 + 202

\( \Rightarrow AC = \sqrt {{{21}^2} + {{20}^2}}  = 29(cm)\)

Xét hình 47, ta có:

BH > HC ⇒ AB > AC

∆ABH vuông tại H có góc B = 45° nên là tam giác vuông cân ⇒ AH = BH = 21 (cm)

\(\Rightarrow AB = \sqrt {{{21}^2} + {{21}^2}}  = 21\sqrt 2  \approx 29,7(cm)\)

Trường THCS Phan Chu Trinh

Trích nguồn: Trường THCS Phan Chu Trinh
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

c2phanchutrinh

Trường Phan Chu Trinh được thành lập năm 1946 tại địa chỉ số 40-42 Phố Phan Chu Trinh (nay là phố Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, TP Hà Nội). Khi thành lập Trường Phan Chu Trinh có bậc tiểu học và bậc trung học. Giám đốc (hiệu trưởng) là nhà Văn hóa Giáo dục nổi tiếng: Giáo sư Đặng Thai Mai. Tổng thư ký là ông Nguyễn Huân, các giáo viên chính của trường lúc đó: Bà Nguyễn Khoa Diệu Hồng, ông Lê Viết Khoa, Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung, Phan Kế Anh, Nhà văn Nguyễn Đình Thi, Thi sĩ Nguyễn Xuân Sanh…