Giải bài 58, 59, 60 trang 104 SGK Toán 7

Giải bài tập trang 104 bài Ôn tập chương I- Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 58: Tính số đo…

Bài 58 trang 104 sgk toán 7 tập 1

Tính số đo \(x\) trong hình 40. Hãy giải thích vì sao tính được như vậy?

Bạn đang xem bài: Giải bài 58, 59, 60 trang 104 SGK Toán 7

1 1518037241 hinh bai 58 trang 104 sgk t8 t1 Trường THCS Phan Chu Trinh

Hướng dẫn làm bài: 

Kí hiệu như hình vẽ ta có:

\(a ⊥ c, b ⊥ c\) theo định lí : hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Do đó \(a//b\)

\( x + 115^0= 180^0\) (vì hai góc ở vị trí trong cùng phía)

Nên: \(x = 180^0– 115^0 = 65^0\)

 


Bài 59 trang 104 sgk toán 7 tập 1

 Hình 41 cho biết \(d // d’ // d’’\) và hai góc \(60^0 ,110^0\). Tính các góc 

2 1518037241 hinh bai 59 trang 104 sgk t7 t1 Trường THCS Phan Chu Trinh

 

Giải:

Xem hình vẽ. Có thể tính bằng nhiều cách, chẳng hạn:

+Vì \(d’ //d’’\) có:  \(\widehat {{E_1}}\) và góc \(60^0\) là hai góc so le trong nên \(\widehat {{E_1}} = 60^0\)

+Vì \(d’ // d’’\) có: \(\widehat {{G_2}}\) và góc \(110^0\) là hai góc đồng vị nên \(\widehat {{G_2}} = 110^0\)

+ \(\widehat {{G_2}} + {\widehat G_3} = {180^0}\) (hai góc kề bù)

Nên \(\widehat {{G_3}} = {180^0} – \widehat {{G_2}} = {180^0} – {110^0} = {70^0}\)

+) \(\widehat {{D_4}} = 110^0\) (vì là hai góc đối đỉnh)

+) \(\widehat {{A_5}}\) = \(\widehat {{A_1}}\) (Hai góc đối đỉnh)

Mà \(\widehat {{A_1}} = 60^0\) (vì là hai góc đồng vị)

Nên \(\widehat {{A_5}} = 60^0\)  .

+ \(\widehat {{B_6}}\) = \(\widehat {{B_2}}\) (vì là hai góc đối đỉnh)

Mà \(\widehat {{B_2}}\) + \(110^0\) = \(180^0\) (hai góc trong cùng phía)

Nên \(\widehat {{B_2}}\) = \(180^0\) – \(110^0\) = \(70^0\).

Do đó: \(\widehat {{B_6}}\) = \(70^0\)

 


Bài 60 trang 104 sgk toán 7 tập 1

Hãy phát biểu các định lí được diễn tả bằng các hình vẽ sau rồi viết giả thiết, kết luận của từng định lí (xem bài 5).

3 1518037241 hinh bai 60 trang 104 toan 7 tap 1 Trường THCS Phan Chu Trinh

Hướng dẫn làm bài:

a) Nếu hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì đường thẳng đó song song với nhau.

4 1518037241 60c Trường THCS Phan Chu Trinh

b) Nếu hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng đó song song với nhau.

5 1518037241 60d Trường THCS Phan Chu Trinh

Trường THCS Phan Chu Trinh

Trích nguồn: Trường THCS Phan Chu Trinh
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

c2phanchutrinh

Trường Phan Chu Trinh được thành lập năm 1946 tại địa chỉ số 40-42 Phố Phan Chu Trinh (nay là phố Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, TP Hà Nội). Khi thành lập Trường Phan Chu Trinh có bậc tiểu học và bậc trung học. Giám đốc (hiệu trưởng) là nhà Văn hóa Giáo dục nổi tiếng: Giáo sư Đặng Thai Mai. Tổng thư ký là ông Nguyễn Huân, các giáo viên chính của trường lúc đó: Bà Nguyễn Khoa Diệu Hồng, ông Lê Viết Khoa, Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung, Phan Kế Anh, Nhà văn Nguyễn Đình Thi, Thi sĩ Nguyễn Xuân Sanh…