Giải câu 1, 2, 3 trang 114 SGK Toán 4

Giải bài tập trang 114 bài luyện tập SGK Toán 4. Câu 1: Rút gọn các phân số …

Bài 1: Rút gọn các phân số: \(\frac{14}{28}; \frac{25}{50} ; \frac{48}{30};\frac{81}{54}\)

Giải

Bạn đang xem bài: Giải câu 1, 2, 3 trang 114 SGK Toán 4

\(\frac{14}{28} = \frac{14: 14}{28 : 14}= \frac{1}{2}\)            \(\frac{25}{50} = \frac{25 : 25}{50 : 25}= \frac{1}{2}\)

\(\frac{48}{30} = \frac{48 : 6}{30 : 6} = \frac{8}{5}\)           \(\frac{81}{54} = \frac{81: 9}{54 : 9} = \frac{9}{6} = \frac{9: 3}{6 : 3} = \frac{3}{2}\)

Bài 2: Trong các phân số dưới đây, phân số nào bằng   \(\frac{2}{3}\)   ?

\(\frac{20}{30};\frac{8}{9};\frac{8}{12}\)

 Giải

\(\frac{20}{30}=\frac{20 : 10}{30 : 10}=\frac{2}{3}\)                \(\frac{8}{9}\) là phân số tối giản

\(\frac{8}{12}=\frac{8 : 4}{12 : 4}= \frac{2}{3}\)

Vậy có 2 phân số bằng \(\frac{2}{3}\)  là \(\frac{20}{30};\frac{8}{12}\)

Bài 3. Trong các phân số dưới đây, phân số nào bằng \(\frac{25}{100}\)

\(\frac{50}{150};\frac{5}{20};\frac{8}{32}\)

Giải

Bạn đang xem bài: Giải câu 1, 2, 3 trang 114 SGK Toán 4

Ta có: \(\frac{25}{100}=\frac{25 : 25}{100 :25 }=\frac{1}{4}\)

\(\frac{50}{1}=\frac{50 : 50}{150 : 50}=\frac{1}{3}\)

\(\frac{5}{20}=\frac{5 :5}{20 :5 }=\frac{1}{4}\)

\(\frac{8}{32}=\frac{8 :8}{32:8}=\frac{1}{4}\)

Vậy các phân số bằng \(\frac{25}{100}\) là: \(\frac{5}{20};\frac{8}{32}\)

Trích nguồn: Trường THCS Phan Chu Trinh
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

c2phanchutrinh

Trường Phan Chu Trinh được thành lập năm 1946 tại địa chỉ số 40-42 Phố Phan Chu Trinh (nay là phố Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, TP Hà Nội). Khi thành lập Trường Phan Chu Trinh có bậc tiểu học và bậc trung học. Giám đốc (hiệu trưởng) là nhà Văn hóa Giáo dục nổi tiếng: Giáo sư Đặng Thai Mai. Tổng thư ký là ông Nguyễn Huân, các giáo viên chính của trường lúc đó: Bà Nguyễn Khoa Diệu Hồng, ông Lê Viết Khoa, Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung, Phan Kế Anh, Nhà văn Nguyễn Đình Thi, Thi sĩ Nguyễn Xuân Sanh…