Giải câu 8.1, 8.2, 8.3 trang 170, 171 SBT Toán 9 tập 2

Giải bài tập trang 170, 171 bài 8 Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo) Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2. Câu 8.1: Cho hai đường tròn (O ; R) và (O’ ; r). Điền vào chỗ trống của bảng sau…

Câu 8.1 trang 170 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 9 Tập 1

Cho hai đường tròn (O ; R) và (O’ ; r). Điền vào chỗ trống của bảng sau: 

R

r

OO’

Hệ thức giữa OO’, R, r

Bạn đang xem bài: Giải câu 8.1, 8.2, 8.3 trang 170, 171 SBT Toán 9 tập 2

Vị trí  tương đối của (O) và (O’)

3

1

OO’ = R – r

3

1

Tiếp xúc ngoài

3

1

3,5

3

1

5

3

1

1

Giải:

R

r

OO’

Hệ thức giữa OO’, R, r

Bạn đang xem bài: Giải câu 8.1, 8.2, 8.3 trang 170, 171 SBT Toán 9 tập 2

Vị trí  tương đối của (O) và (O’)

3

1

2

\(OO’ = R – r\)

Tiếp xúc trong

3

1

4

\(OO’ = R + r\)

Tiếp xúc ngoài

3

1

3,5

\(R – r

Cắt nhau

3

1

5

\(OO’> R + r\)

Ở ngoài nhau

3

1

1

\(OO’

(O) đựng (O’)

 


Câu 8.2 trang 170 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 9 Tập 1

Cho hai đường tròn (O ; 3cm) và (O ; 4cm) có OO’ = 5cm.

a)   Hai đường tròn (O) và (O¢) có vị trí tương đối nào ?

b)   Tính độ dài dây chung của hai đường tròn.

Giải:

giai bai 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 trang 168 169 170 171 sach bai tap toan 9 tap 2 11 1515398987 c2phanchutrinh.edu.vn

a) (O) và (O’) cắt nhau.

b) Gọi A và B là giao điểm của hai đường tròn (O)

và (O’), H là giao điểm của AB và OO’.

Tam giác AOO’ vuông tại A, AH ⊥ OO’ và AB = 2AH.

Ta tính được AH = 2,4cm nên AB = 4,8cm.

 


Câu 8.3 trang 171 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 9 Tập 1

Cho đường tròn (O) và điểm A cố định trên đường tròn. Điểm B chuyển động trên đường tròn.

a)   Chứng minh  rằng trung điểm M của AB chuyển động trên một đường tròn (O¢).

b)   Đường tròn (O¢) có vị trí tương đối nào đó đối với đường tròn (O) ?

Giải: 

giai bai 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 trang 168 169 170 171 sach bai tap toan 9 tap 2 12 1515398987 c2phanchutrinh.edu.vn

a) \(\widehat {AMO} = 90^\circ \). Điểm M chuyển động trên

đường tròn (O’) đường kính AO.

b) Đường tròn (O’) tiếp xúc trong với đường tròn (O).

 

c2phanchutrinh.edu.vn

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.