4 đề đọc hiểu bài Tiếng Việt (Lưu Quang Vũ) có đáp án chi tiết

Cùng Trường THCS Phan Chu Trinh tìm hiểu một số bộ đề đọc hiểu Tiếng Việt (Lưu Quang Vũ). Cùng tham khảo các đề đọc hiểu bài Tiếng Việt của Lưu Quang Vũ để làm quen với các dạng câu...

Phân tích hai câu thơ cuối bài thơ Hồi hương ngẫu thư

Đề bài: Phân tích hai câu thơ cuối bài thơ Hồi hương ngẫu thư Phân tích hai câu thơ cuối bài thơ Hồi hương ngẫu thư I. Dàn ý Phân tích hai câu thơ cuối bài thơ Hồi hương ngẫu thư...

Phân tích đoạn trích Sự giàu đẹp của tiếng Việt

Đề bài: Phân tích đoạn trích Sự giàu đẹp của tiếng Việt Phân tích đoạn trích Sự giàu đẹp của tiếng Việt  I. Dàn ý Phân tích đoạn trích Sự giàu đẹp của tiếng Việt 1. Mở bài – Giới thiệu...

Phân tích để làm nổi bật vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ được thể hiện trong Bánh trôi nước

Đề bài: Phân tích để làm nổi bật vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ được thể hiện trong Bánh trôi nước Phân tích để làm nổi bật vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ được thể hiện trong Bánh...

Phân tích cái hay trong văn bản Một thứ quà của lúa non – Cốm

Đề bài: Phân tích cái hay trong văn bản Một thứ quà của lúa non – Cốm Phân tích cái hay trong văn bản Một thứ quà của lúa non – Cốm I. Dàn ý Phân tích cái hay trong...

Phân tích Ca Huế trên sông Hương

Đề bài: Phân tích Ca Huế trên sông Hương Phân tích Ca Huế trên sông Hương  I. Dàn ý Phân tích Ca Huế trên sông Hương  1. Mở bài – Dẫn dắt, giới thiệu khái quát về tác giả và tác...

Phân tích bài thơ Xa ngắm thác núi Lư (Vọng Lư sơn bộc bố)

Đề bài: Phân tích bài thơ Xa ngắm thác núi Lư (Vọng Lư sơn bộc bố) Phân tích bài thơ Xa ngắm thác núi Lư (Vọng Lư sơn bộc bố)  I. Dàn ý Phân tích bài thơ Xa ngắm thác núi...

Phân tích bài thơ Qua đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan

Đề bài: Phân tích bài thơ Qua đèo ngang- Bà huyện thanh quan 3 bài văn mẫu Phân tích bài thơ Qua đèo ngang- Bà huyện thanh quan  1. Phân tích bài thơ Qua đèo Ngang- Bà Huyện Thanh Quan,...

Phân tích bài thơ Phò giá về kinh của Trần Quang Khải

Đề bài: Phân tích bài thơ Phò giá về kinh của Trần Quang Khải Phân tích bài thơ Phò giá về kinh của Trần Quang Khải  I. Dàn ý Phân tích bài thơ Phò giá về kinh của Trần Quang...

Phân tích bài thơ Nguyên tiêu (Rằm tháng giêng)

Đề bài: Các em hãy phân tích bài thơ Nguyên tiêu (Rằm tháng giêng) của Hồ Chí Minh 3 bài văn mẫu Phân tích bài thơ Nguyên tiêu (Rằm tháng giêng)   1. Phân tích bài thơ Nguyên tiêu (Rằm...