Nghị quyết Đại hội Chi đoàn năm 2021 – 2022 Nghị quyết Đại hội đoàn TNCS HCM

Nghị quyết Đại hội Chi đoàn năm 2021 – 2022 gồm 2 mẫu, giúp các bạn tham khảo để xây dựng bản Nghị quyết Đại hội Chi đoàn thật tốt, để buổi Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Nghị quyết Đại hội Chi đoàn được lập ra dựa trên cơ sở ý kiến thảo luận của Đại hội và kết quả biểu quyết. Mời các bạn cùng tham khảo Mẫu Nghị quyết Đại hội Chi đoàn trong bài viết dưới đây của Trường THCS Phan Chu Trinh:

Bạn đang xem bài: Nghị quyết Đại hội Chi đoàn năm 2021 – 2022 Nghị quyết Đại hội đoàn TNCS HCM

Dự thảo Nghị quyết Đại hội Chi đoàn năm học 2021 – 2022

ĐOÀN TRƯỜNG……….
ĐOÀN TRƯỜNG ………

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Đại hội chi đoàn – lớp ……….
Nhiệm kỳ 2021 – 2022

………., ngày …..tháng … năm…….

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Đại hội chi đoàn – lớp nhiệm kỳ 2021 – 2022

Hôm nay, ngày …. tháng … năm 2021, Đại hội chi đoàn – lớp ………. nhiệm kỳ 2021 – 2022 đã làm việc trong … giờ đồng hồ.

Sau khi nghe báo cáo tổng kết đánh giá công tác trong nhiệm kỳ 2020 – 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 – 2022; các tham luận của …. đồng chí và lắng nghe ý kiến chỉ đạo của đại diện ……… và đoàn cấp trên.

Đại hội chi đoàn – lớp ………. nhiệm kỳ 2021 – 2022.

QUYẾT NGHỊ

1. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tổng kết việc công tác đoàn và phong trào sinh viên trong nhiệm kỳ 2020 – 2021 (nêu đánh giá khái quát):

-……………………………………………………………………..

-……………………………………………………………………..

-……………………………………………………………………..

2. Thông qua chương trình công tác nhiệm kỳ tới; mục tiêu tổng quát và các nhiệm vụ chủ yếu; các chỉ tiêu phấn đấu đạt được, những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2021 – 2022 (nêu những nội dung trọng tâm):

-……………………………………………………………………..

-……………………………………………………………………..

-……………………………………………………………………..

3. Thông qua Báo cáo kiểm điểm của BCH chi đoàn – BCS lớp nhiệm kỳ 2020 – 2021.

4. Tổng hợp ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội và các ý kiến chỉ đạo của đại biểu dự Đại hội (nêu những nội dung chính):

-……………………………………………………………………..

-……………………………………………………………………..

-……………………………………………………………………..

5. Thông qua kết quả bầu BCH chi đoàn – BCS lớp nhiệm kỳ 2021 – 2022.

Giao cho BCH khoá mới căn cứ Nghị quyết Đại hội, xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN – LỚP NĂM HỌC 2021 – 2022

Nghị quyết Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2021 – 2022

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN …………………………………..
Ban Chấp hành Chi đoàn …………..

Ngày ……… tháng …….. năm …………

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN …………………………………..

NHIỆM KỲ ……….. (…….. – ……..)

Đại hội Chi đoàn ……………………….. nhiệm kỳ ……… (………… – ……….) với ……… đoàn viên đã diễn ra vào ngày ……………….. Đại hội đã diễn ra nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ.

Đại hội đã nghe trình bày báo cáo đánh giá hoạt động nhiệm kỳ ……….., báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành nhiệm kỳ ……….., nội dung phương hướng nhiệm kỳ …………….. Trên cơ sở ý kiến thảo luận của Đại hội và kết quả biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua các văn kiện của Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ ………… trình đại hội nhiệm kỳ …………. cùng những nội dung đã được biểu quyết bằng phiếu và công bố trước đại hội.

2. Giao cho Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ …………. căn cứ vào kết quả thảo luận, kết quả phiếu biểu quyết đã được công bố, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp ủy và Đoàn cấp trên để hoàn chỉnh nội dung văn kiện chính thức của đại hội và ban hành.

3. Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ ……….. có trách nhiệm cụ thể hóa nghị quyết đại hội, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất nghị quyết đại hội.

Thư ký

TM. Đoàn chủ tịch

Trích nguồn: Trường THCS Phan Chu Trinh
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts

c2phanchutrinh

Trường Phan Chu Trinh được thành lập năm 1946 tại địa chỉ số 40-42 Phố Phan Chu Trinh (nay là phố Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, TP Hà Nội). Khi thành lập Trường Phan Chu Trinh có bậc tiểu học và bậc trung học. Giám đốc (hiệu trưởng) là nhà Văn hóa Giáo dục nổi tiếng: Giáo sư Đặng Thai Mai. Tổng thư ký là ông Nguyễn Huân, các giáo viên chính của trường lúc đó: Bà Nguyễn Khoa Diệu Hồng, ông Lê Viết Khoa, Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung, Phan Kế Anh, Nhà văn Nguyễn Đình Thi, Thi sĩ Nguyễn Xuân Sanh…