Phân tích bức chân dung chú Lượm liên lạc trong đoạn thơ “Ngày Huế đổ máu…Cháu đi xa dần…”

Đề bài: Phân tích bức chân dung chú Lượm liên lạc trong đoạn thơ “Ngày Huế đổ máu…Cháu đi xa dần…” Bài văn mẫu Phân tích bức chân dung chú Lượm liên lạc trong đoạn thơ “Ngày Huế đổ máu…Cháu...

Phân tích bài thơ Quê hương của Đỗ Trung Quân hay nhất (7 Mẫu)

Phân tích bài thơ Quê hương của Đỗ Trung Quân lớp 6 ngắn gọn, hay nhất bao gồm 2 dàn ý chi tiết cùng 10 bài văn mẫu được thầy cô chọn lọc từ các bài văn đạt điểm cao...

Phân tích bài thơ Lượm của Tố Hữu

Đề bài: Phân tích bài thơ Lượm của Tố Hữu Phân tích bài thơ Lượm của Tố Hữu  I. Sơ đồ tư duy Phân tích bài thơ Lượm của Tố Hữu (Chuẩn)   II. Dàn ý Phân tích bài thơ Lượm...

Phân tích Bài học đường đời đầu tiên

Đề bài: Phân tích Bài học đường đời đầu tiên Phân tích Bài học đường đời đầu tiên   I. Dàn ý Phân tích Bài học đường đời đầu tiên  1. Mở bài * Giới thiệu tác giả, tác phẩm:– Giới...

Phân tích bài Cây tre Việt Nam

Đề bài: Phân tích bài Cây tre Việt Nam 3 bài văn mẫu Phân tích bài Cây tre Việt Nam I. Dàn ý Phân tích bài Cây tre Việt Nam 1. Mở bài Giới thiệu về tác phẩm Cây tre...

Phân tích bài Bức tranh của em gái tôi

Đề bài: Phân tích bài Bức tranh của em gái tôi Phân tích bài Bức tranh của em gái tôi   I. Dàn ý Phân tích bài Bức tranh của em gái tôi  1. Mở bài – Giới thiệu tác giả:+...

Ngôi kể là gì? Tác dụng ngôi kể

Ngôi kể là gì? Ngôi kể là vị trí giao tiếp mà người kể sử dụng khi kể chuyện. Loại ngôi kể Ngôi kể thứ nhất – Khi người kể xưng “tôi” là cách chọn ngôi kề thứ nhất. Dế...

Nghị luận xã hội về hiện tượng thần tượng

Đề bài: Nghị luận xã hội về hiện tượng thần tượng Bài văn mẫu Nghị luận xã hội về hiện tượng thần tượng Bài làm: Thế giới ngày càng phát triển, trong số đó có không ít người đã tạo...

Nghệ thuật đặc sắc trong bài Mưa của Trần Đăng Khoa

Đề bài: Nghệ thuật đặc sắc trong bài Mưa của Trần Đăng Khoa Bài văn mẫu Nghệ thuật đặc sắc trong bài Mưa của Trần Đăng Khoa   Bài mẫu: Chuyển bài thơ Mưa của Trần Đăng Khoa thành bài...

Nêu suy nghĩ của em về chú ếch trong truyện ngụ ngôn Ếch ngồi đáy giếng

Đề bài: Nêu suy nghĩ của em về chú ếch trong truyện ngụ ngôn Ếch ngồi đáy giếng Bài văn mẫu Nêu suy nghĩ của em về chú ếch trong truyện ngụ ngôn Ếch ngồi đáy giếng Bài làm: Truyện...